Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Helpen in de groei naar wederzijds vertrouwen 

Auditingtraining voor Water Safety Plan in Egypte

8 april 2014Netwerken

Het toepassen van Water Safety Planning is in Egypte sterk in ontwikkeling. Daarbij is het opzetten van effectieve auditing van essentieel belang. KWR deelt expertise om het Ministerie van Gezondheid en toezichthouders op de drinkwatervoorziening te trainen in auditingtechnieken. Aan de basis staat het vergroten van wederzijds vertrouwen tussen overheid en drinkwaterbedrijven.

In 2004 is door het Egyptische ministerie van Gezondheid de Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) opgezet als overkoepelende organisatie voor de honderden drinkwaterbedrijven van het land. Doel is een verbetering van de kwaliteit van de drinkwatervoorziening. Vanuit het ministerie is aan de HCWW de wettelijke verplichting opgelegd om Water Safety Plannen op te stellen voor alle drinkwatersystemen. De toezichthouder op de drinkwatervoorziening (EWRA) en het Ministerie van Gezondheid hebben de taak de kwaliteit van die plannen te toetsen, maar hebben daarin geen ervaring. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten International verzorgt KWR-onderzoeker Patrick Smeets in 2014 een auditingtraining in Egypte. Hij adviseert en ondersteunt de autoriteiten bij de ontwikkeling van auditingtechnieken zoals vraaggesprekken, gegevensanalyse en locatiebezoeken.

Omgaan met kwaliteitsbeoordeling

“In Egypte is men erg op zoek naar een juiste rolverdeling tussen de ministeries, de toezichthouders en de drinkwaterbedrijven”, zegt Smeets. “Dat merkte ik tijdens de vele gesprekken op locatie. Bij het uitvoeren van een audit gaat het om meer dan een beoordeling op papier. Je moet met de mensen praten om te merken hoe ze met de risico’s bij drinkwatervoorziening omgaan. Daar moet je als auditor de vinger achter zien te krijgen. In Egypte is een groot aantal partijen betrokken bij de drinkwatervoorziening. Daarom hebben we een protocol opgesteld waarin alle rollen en verantwoordelijkheden in het hele auditingproces wordt beschreven.”

“Het uitvoeren van een audit is meer dan een beoordeling op papier”

Samenwerking

Een complicerende factor in het opzetten van Water Safety Planning in Egypte is de historische achtergrond van de drinkwatersector. Smeets: “De 3 betrokken partijen zijn niet gewend aan samenwerking. Ze nemen bijvoorbeeld elk hun eigen watermonsters. In de training heb ik daarom inzicht willen geven in de onderlinge afhankelijkheid en het belang van transparantie. Het gaat er bij Water Safety Planning niet alleen om dat alles op papier klopt, maar dat de hele drinkwaterketen in de praktijk op elkaar aansluit.”

Proactieve risicobenadering

Als resultaat van de training zegt Smeets dat nu wordt gekeken hoe de processen rond de Egyptische drinkwatervoorziening eenvoudiger en efficiënter kunnen worden gemaakt. “Mogelijk wordt de rol van de toezichthouder weggesneden. Daarnaast krijg ik signalen dat de waterbedrijven hun waterproductie op een andere manier aan het benaderen zijn. Vanuit een proactief risicoperspectief in plaats van een op zichzelf staande kwaliteitsbeoordeling van watermonsters. Ik vind dat een positieve ontwikkeling.”

WHO-richtlijnen

Smeets gebruikt zijn ervaringen met Water Safety Plans in Nederland en Egypte ook in de samenwerking van KWR met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sinds 2014 werkt hij mee aan het ontwikkelen van WHO-richtlijnen voor het auditen van Water Safety Plannen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
24 april 2014 Dubbeloratie van KWR-onderzoekers aan Universiteit Utrecht Deelnemers aan de slotconferentie van PREPARED 20 januari 2014 Nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden dankzij PREPARED
Iets heel anders
24 augustus 2014 Geneesmiddelen in afvalwater aantonen 13 januari 2014 Managementteam
Wetenschappelijke publicaties
21/11/2013
Extending the water safety plan concept to the urban water cycle


open