Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

 

Bedrijfsvoering

5 augustus 2014Organisatie

Het team Bedrijfsvoering zorgt voor optimale ondersteuning van het onderzoekswerk van KWR. Voor een deel gebeurt dit ‘achter de schermen’; denk daarbij aan de financiële en personele administratie, facilitaire ondersteuning en netwerkbeheer. Het streven is deze processen zo efficiënt, betrouwbaar en geruisloos mogelijk te laten verlopen. Op andere vlakken is Bedrijfsvoering steeds vaker direct gesprekspartner van het management. Uiteraard in de rol van bedrijfseconomisch geweten, maar daarnaast heeft het team een groeiende rol op gebieden als organisatie- en personeelsontwikkeling en nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het jaar 2014 staat voor Bedrijfsvoering voornamelijk in het teken van de nieuwbouw en (de voorbereiding van) de verhuizing. Het team werkt nauw samen met het consortium dat de bouw uitvoert. Het fysieke gebouw is het meest zichtbaar, maar parallel ondergaat KWR een digitale revolutie die ervoor zorgt dat alle medewerkers volledig digitaal ondersteund hun werk kunnen doen. Alle papieren dossiers worden gedigitaliseerd en medewerkers hebben nog zo min mogelijk op papier. Parallel aan dit proces worden de kernsystemen van financiën en HRM volledig vervangen. Hierdoor kunnen management en medewerkers zélf een actueel inzicht in (en grip op) de performance krijgen.

Het spreekt voor zich dat deze digitale omslag ook een forse gedragsverandering vraagt. Deze transitie wordt nauwgezet voorbereid, begeleid en uitgevoerd, met als resultaat een op vrijwel alle vlakken soepele en vloeiende ingebruikname van het nieuwe pand.

KWR_test-001_A5

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
05 december 2014 Het nieuwe gebouw werkt 19 februari 2014 Organigram en medewerkers
Iets heel anders
Een infiltratieplas van Dunea in de Zuidhollandse duinen 21 april 2014 Dunea kan soms voor korte tijd overschakelen van Maas- naar Lekwater Injectie van vloeibaar ijzerslib 16 april 2014 IJzerslib: van bijproduct naar grondstof voor fosfaatverwijdering

open