Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Crisisexpertteam Milieu en Drinkwater  

Betere coördinatie bij milieucrisissen

15 juli 2014Netwerken
Op 5 januari 2011 ontstond er een grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Op 5 januari 2011 ontstond er een grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

 

In juli 2014 wordt het Crisisexpertteam (CET) Milieu en Drinkwater opgericht, waar KWR deel van uitmaakt. Het doel is het advies bij milieu- en drinkwaterrampen beter te stroomlijnen dan voorheen. In de tweede helft van het jaar komt het CET in actie.

De aanleiding voor oprichting van een nieuwe landelijke organisatie zijn de adviezen in het rapport ‘Eenheid in verscheidenheid’, dat verscheen onder verantwoordelijkheid van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De grote brand op het industrieterrein van Moerdijk in januari 2011, maar ook andere incidenten waaronder de Q-koorts, vroegen om verbeterde samenwerking tussen overheden bij bovenregionale rampen en crisissen, met als doel informatie beter te delen.

Vlindermodel

De structuur van de landelijke adviesnetwerken wordt vereenvoudigd: inhoudelijke experts van kennisinstituten werken in geval van een (dreigende) crisis samen in een Crisisexpertteam. Het deskundigenadvies wordt daarbij niet beïnvloed door beleidsafwegingen. Het nieuwe Crisisexpertteam werkt volgens een vlindermodel: aan de kant van de opdrachtgevers verzamelt een regisseur alle vragen die er leven. Die bespreekt hij of zij met de voorzitter van het Crisisexpertteam. De voorzitter coördineert dan het advies van 10 verschillende instanties, die samen het team vormen. KWR adviseert over waterkwaliteit, watertechnologie en gezondheidsrisico’s voor drinkwaterbereiding. KWR-onderzoekers Leo Puijker en Annemarie van Wezel fungeren bij toerbeurt als respectievelijk secretaris en voorzitter van CET. Of het CET bijeengeroepen wordt, is ter beoordeling van de voorzitter. “Niet elk brandje vraagt om een integrale aanpak. Bij gevaar voor het milieu of de waterkwaliteit activeert de voorzitter het CET,” legt Puijker uit. “De partners leveren dan op verzoek advies op hun eigen deelterrein. Vervolgens stellen de voorzitter en secretaris samen een integraal advies op.”

“Niet elk brandje vraagt om een integrale aanpak”

Verschillende expertteams

Voor een goed functionerend CET Milieu en Drinkwater komt er nogal wat kijken. Puijker: “We werken samen met RIVM, RIKILT voor onderzoek naar voedselveiligheid bij gebruik van bestrijdingsmiddelen, NVWA, KNMI, Rijkswaterstaat, NVIC voor vragen over vergif, de milieudienst DCMR en 15 gemeenten. Er is ook een CET speciaal voor stralingsincidenten in oprichting en een Landelijk Laboratoriumnetwerk voor terroristische aanslagen en bedreigingen (LLN-ta), dat geactiveerd wordt bij ‘moedwillige en dreigende verstoringen van de orde’. Daarin zit een aantal dezelfde partners, naast bijvoorbeeld TNO, het Douanelaboratorium, het Central Veterinary Institute van University Wageningen en NFI.”

Crisisexpertteam in actie

In september 2014 komt het CET Milieu en Drinkwater bijeen, onder roulerend voorzitterschap van RIVM, KWR en DCMR. Een farmaceutische bedrijf uit België dat onder meer vaccins maakt, heeft door een menselijke fout 45 liter water besmet met poliovirus geloosd in het riviertje de Laan. De Laan is een zijrivier van de Dijle, die via de Rupel en de Schelde in de Westerschelde in Nederland uitmondt. Het CET Milieu en Drinkwater brengt in samenwerking met het Centrum voor Infectieziekten van het RIVM advies uit. Geadviseerd wordt om zelf geraapte schelpdieren (oesters, kokkels, mosselen) uit het oostelijk deel van de Westerschelde voor consumptie goed te verhitten. Voor zwemmen en het eten van zeegroenten blijkt het risico verwaarloosbaar.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
13 februari 2014 Aandeelhouders en drinkwaterproductie 24 april 2014 Dubbeloratie van KWR-onderzoekers aan Universiteit Utrecht
Iets heel anders
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, opent de slimme put in Noardburgum. 13 november 2014 De koers van TKI Watertechnologie 19 november 2014 Onderzoek naar schaliegas in Noord-Brabant

open