Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Waardevolle kennis in samenwerking met waterbedrijven en internationale wetenschap 

BTO-congres: samenwerken aan waterkennis loont!

27 mei 2014BTO Netwerken

Waterbedrijven, KWR en (internationale) partners uit wetenschap en praktijk genereren waardevolle kennis voor de praktijk van waterbedrijven binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Het BTO Congres op 27 mei 2014 geeft meer dan 130 bezoekers een goed beeld van de nieuwste inzichten uit de afgelopen 2 jaar.

Waterbedrijven, KWR en (internationale) partners uit wetenschap en praktijk genereren samen waardevolle kennis binnen het Bedrijfstakonderzoek; waterbedrijven passen die kennis toe in hun dagelijkse praktijk. Als coördinator en uitvoerder van het BTO biedt KWR de drinkwaterbedrijven een platform voor gemeenschappelijk onderzoek én samenwerking met andere partijen.

“We kunnen nog zeker 40 jaar met het BTO voort”

Congres

Op 27 mei 2014 krijgen meer dan 130 bezoekers van het tweejaarlijkse BTO Congres een goed beeld van de nieuwste inzichten die voortkomen uit het BTO – en wat die inzichten kunnen betekenen voor hun eigen (drink)waterpraktijk. Enkele hot topics: opportunistische ziekteverwekkers, de risico’s rond nanotechnologie en de beleidsontwikkelingen op dat gebied, integrale aanpak voor klimaatrisico’s, verwijdering van ijzer en mangaan, en de inzet van volumestroomgegevens voor opsporing van lekken en andere gebeurtenissen in het distributienet.

Toekomst

Bij de afsluiting van het congres kijkt Martien den Blanken, voorzitter van het Directeurenoverleg van het BTO, terug op de ontwikkelingen in ruim 40 jaar Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven. De constante factor is altijd waterkwaliteit en gezondheid geweest, zoals ook bij dit congres weer blijkt. “Het collectieve onderzoek is een belangrijke factor geweest in het ontstaan van het hoge niveau van de Nederlandse drinkwatervoorziening. De bijdrage van KWR – een bedrijf met tientallen jaren ervaring, uniek in de wereld – heeft dat niveau zeker mede bepaald.” Den Blanken spreekt ook zijn vertrouwen uit in de toekomst van het BTO: “Als we nog scherpere keuzes maken en het nut van het BTO voor het individuele bedrijf blijven afmeten aan het totale programma, ben ik ervan overtuigd dat we nog zeker 40 jaar met het BTO voort kunnen.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
27 november 2014 Co-makership: professionals en onderzoekers leggen link tussen onderzoek en praktijk Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, opent de slimme put in Noardburgum. 13 november 2014 De koers van TKI Watertechnologie
Iets heel anders
08 april 2014 Auditingtraining voor Water Safety Plan in Egypte Extractie van biologisch actieve stoffen met Solid Phase Extractie (SPE). Met SPE kunnen opgeloste stoffen op basis van fysische en chemische eigenschappen van elkaar gescheiden worden. 05 mei 2014 GWRC: brede blik op hormoonverstorende stoffen

open