Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

 

DPW-onderzoek wordt DPWE-onderzoek

4 september 2014Netwerken
Vlnr: Loet Rosenthal (PWN), Jan Peter van der Hoek (Waternet), Peter Fransman (Evides) en Ad de Waal Malefijt (Dunea) ondertekenen een intentieverklaring om de komende drie jaar samen te werken in DPWE-onderzoek.

Vlnr: Loet Rosenthal (PWN), Jan Peter van der Hoek (Waternet), Peter Fransman (Evides) en Ad de Waal Malefijt (Dunea) ondertekenen een intentieverklaring om de komende 3 jaar samen te werken in DPWE-onderzoek.

De duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet doen al sinds 1998 samen onderzoek. In september 2014 voegt Evides Waterbedrijf zich bij hen; de 4 bedrijven ondertekenen een intentieverklaring om de komende 3 jaar gezamenlijk onderzoek te verrichten. KWR coördineert het DPWE-onderzoeksprogramma.

De 4 duinwaterbedrijven maken gebruik van infiltratie van oppervlaktewater in de duinen bij de productie van drinkwater. Hiervoor doen zij met KWR gezamenlijk onderzoek. De naam DPWE staat voor de eerste letters van de bedrijfsnamen Dunea, PWN, Waternet en Evides Waterbedrijf. Het onderzoeksprogramma richt zich op onderwerpen die voor alle 4 de bedrijven zeer relevant zijn: van infiltratie van voorgezuiverd Rijn-, Maas- en IJsselmeerwater tot het ecologisch beheer van de duinen, met de waterkwaliteit en de zuivering die daarbij hoort, gebruik van rivier- en oppervlaktewater en bekkens met bijbehorende waterkwaliteit, grootschalige transportleidingen, grootstedelijk gebied en grote centrale zuiveringen.
Het Waterlaboratorium is een van de vaste partners van het programma: het lab adviseert en ondersteunt de DPWE-leden.

Waterketenbenadering

De DPWE-bedrijven hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en gaan uit van een waterketenbenadering. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar toepassing van calciet bij ontharding. Dit DPWE-onderzoek vindt plaats binnen het programma TKI Watertechnologie en wordt uitgevoerd met de Reststoffenunie, WML en Brabant Water. Binnen het project wordt onderzocht of gemalen en gezeefde kalkkorrels ingezet kunnen worden als entmateriaal bij ontharding.

Samenwerking energiesector

Binnen het DPWE-programma wordt ook de samenwerking gezocht met partijen buiten de watersector, zoals de energiesector. In 2014 worden bijvoorbeeld GIS-analyses uitgevoerd van storingen van gas- en drinkwaterleidingen. Waterbedrijven en gasnetbeheerders maken beiden gebruik van de leidingmaterialen PVC en grijs gietijzer. Door storingsgegevens te delen, wordt duidelijk dat grijs gietijzer vooral storingen geeft in het gasnet, en PVC in het drinkwaternet. GIS-analyses laten zien dat de storingen vooral optreden in gebieden met diepe veenlagen. Om de invloed van de locatie op de storingen te kunnen bepalen, moeten storingslocaties en de ontwikkeling van het leidingnet preciezer geregistreerd worden.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Een goed bezocht BTO-congres 27 mei 2014 BTO-congres: samenwerken aan waterkennis loont! 27 november 2014 Co-makership: professionals en onderzoekers leggen link tussen onderzoek en praktijk
Iets heel anders
Flip Witte 20 januari 2014 De impact van klimaatverandering op natuur en landbouw voorspellen 13 januari 2014 Managementteam

open