Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2014

20 april 2015Organisatie

De 100% deelneming: KWR Water BV te Nieuwegein is integraal in de geconsolideerde cijfers voor 2014 opgenomen.

Bedragen × € 1.000
31-12-2014 31-12-2013
Bedrijfsresultaat

(20) 270
Financiƫle baten en lasten (159) 54
Bruto resultaat (179) 324
Netto resultaat (163) 250
Bedrijfsopbrengsten 18.214 18.523
Advies 5.513 6.448
Subsidie 3.067 3.675
BTO 8.137 7.851
Netto omzet 16.717 17.974
Mutatie onderhanden werk 1.383 325
Overige bedrijfsopbrengsten 114 224
18.214 18.523
Bedrijfskosten 18.234 18.253
Lonen en salarissen 8.511 8.629
Sociale lasten en pensioenpremies 2.721 2.539
Overige personeelskosten 1.066 802
Afschrijvingskosten 1.533 1.530
Subcontracting 1.352 1.686
Overige bedrijfskosten 3.051 3.067
18.234 18.253

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
19 mei 2015 Geconsolideerde balans KWH Water BV voor resultaatverdeling per 31-12-2014 01 februari 2014 Netto omzet
Iets heel anders
08 december 2014 Externe positionering verkennen met serious game 14 juli 2014 Internationale erkenning voor simulatiemodel SIMDEUM

open