Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

3 systemen getest, meer te gaan 

Household Water Treatment Systems testen voor de WHO

8 februari 2014Onderzoek
Toepassingen van Household Water Treatment:  1. Het actieve-koolfilter van de kraan verwijdert organisch material uit het water. Het membraan verwijdert de micro-organismen. 2. De UV-straling van de zon doodt de micro-organismen in het water. 3. De poreuze pot (van klei) – waar het water langzaam doorheen sijpelt – is een vorm van filtratie die micro-organismen verwijdert uit het water.

Toepassingen van Household Water Treatment:
1. Het actieve-koolfilter van de kraan verwijdert organisch material uit het water. Het membraan verwijdert de micro-organismen.
2. De UV-straling van de zon doodt de micro-organismen in het water.
3. De poreuze pot (van klei) – waar het water langzaam doorheen sijpelt – is een vorm van filtratie die micro-organismen verwijdert uit het water.

Sinds eind 2013 fungeert KWR als testlaboratorium voor de World Health Organization (WHO) voor het testen van Household Water Treatment (HWT) Systems. Deze waterzuiveringssystemen hebben tot doel de kindersterfte door diarree in ontwikkelingslanden terug te dringen. In 2014 stelt KWR de benodigde protocollen op, worden de ervaringen in het toepassen van specialistische methoden uitgebreid en rapporteren onderzoekers van 3 geteste systemen hun bevindingen aan de WHO.

Het werk van KWR voor de WHO komt voort uit de status van Collaborating Centre die eind 2013 is verkregen. KWR doet al ruim 40 jaar onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid – onder meer samen met de Nederlandse waterbedrijven – en heeft op dit gebied dan ook veel expertise in huis. Naast KWR fungeert ook het NSF (National Sanitation Foundation) uit Michigan, Amerika, als testlaboratorium voor de WHO. Voordat van start wordt gegaan met het testen, worden protocollen verbeterd en geharmoniseerd. Ook bezoekt KWR de Michigan State University en het NSF om de crypto infectivity assay in huis te halen: een celkweekmethode voor Cryptosporidium die nieuw is voor KWR.

“Met onze resultaten kan de WHO nationale overheden helpen de juiste keuze te maken”

Inactivatie en verwijdering van micro-organismen

Bij het onderzoek worden 2 typen water, schoon en ‘uitdagend’, kunstmatig besmet met zorgvuldig geselecteerde micro-organismen (bacteriën, virussen en protozoa). Aan de hand van verschillende analysemethoden wordt in het laboratorium bepaald in hoeverre de HWT-systemen de toegevoegde micro-organismen in de 2 typen water kunnen inactiveren of verwijderen. “Met onze resultaten kan de WHO nationale overheden helpen de juiste keuze te maken”, vertelt Ronald Italiaander, teamleider van het microbiologisch laboratorium van KWR.

Internationale kwaliteitseisen

Leveranciers die hun waterzuiveringssystemen bij de WHO aanmelden om te laten testen, hebben daar volgens Italiaander een marketingtechnische reden voor. “De resultaten van ons onderzoek worden door de WHO naar de leveranciers teruggekoppeld. Met een gunstig resultaat heeft de leverancier een sterkere positie op de markt. Je zou kunnen zeggen dat het product een soort keurmerk krijgt, waarmee de afnemer weet wat hij in huis haalt. De namen van KWR en NSF staan garant voor internationale kwaliteitseisen.”

Zonlicht nabootsen

De rapportages van 3 geteste HWT-systemen liggen momenteel bij een door de WHO samengestelde international advisory committee. “We zitten in de afrondende fase van het eerste testjaar”, vertelt Italiaander. “De WHO waardeert onze inspanningen, kennis en netwerken die wij hebben gebruikt om deze eerste testronde succesvol af te ronden. Zo hebben we een systeem onder de loep genomen dat niet overal kan worden getest. Het betreft een waterzuiveringssysteem gebaseerd op zonlicht. Dankzij onze samenwerking met de TU Delft konden we een apparaat gebruiken dat het zonlicht rond de evenaar nabootst. Na evaluatie van de eerste ronde zal fine-tuning plaatsvinden en gaan we in 2015 nog meer systemen testen.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
23 oktober 2014 Expertise inzetten voor de World Health Organization Er wordt op de oude en nieuwe locatie gewerkt. 13 december 2014 Succesvolle verhuizing laboratoria
Iets heel anders
08 april 2014 Auditingtraining voor Water Safety Plan in Egypte V.l.n.r. prof.dr. Reza Ardakanian en prof.dr. Wim van Vierssen 09 april 2014 Wim van Vierssen benoemd in UNU-FLORES Advisory Committee

open