Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Seminar TKI Watertechnologie biedt inspiratie voor toekomst 

TKI: innoveren via publiek-private samenwerking

28 mei 2014Netwerken

Een seminar over TKI Watertechnologie, georganiseerd door KWR in Kamerik, brengt 80 aanwezigen uit de ‘gouden driehoek’ bedrijfsleven – wetenschap – overheid bij elkaar. De TKI-regeling van het ministerie van Economische Zaken is bedoeld om innovaties te stimuleren en economische waarde te creëren uit kennis. Praktijkvoorbeelden die tijdens het seminar aan bod komen, bieden inspiratie voor nieuwe projectvoorstellen voor 2015.

Als een van de onderzoeksorganisaties binnen de Topsector Water heeft KWR de taak om vraaggestuurde onderzoeksprojecten in te richten in de vorm van publiek-private samenwerking. Tijdens het seminar, dat geopend wordt door Willem Buijs van het Topteam Water, worden aanwezigen uit het MKB, de industrie, waterbedrijven, waterschappen, kennisinstituten en overheidsinstellingen meegenomen in de wereld van onderzoek en innovatie.

“Het is zaak om voorop te blijven lopen in watertechnologie”

Uitdagingen

Jan Peter van der Hoek, voorzitter van de Programmaraad TKI Watertechnologie, benoemt een aantal uitdagingen voor TKI Watertechnologie, zoals het zoeken naar de verbinding met de energie- en tuinbouwsector en het vermarkten van de opgedane kennis en kunde. Programmacoördinator Kees Roest van KWR: “De Nederlandse overheid wil de export bevorderen. Het is dus zaak om voorop te blijven lopen in watertechnologie.”

Succesvolle projecten

Inspiratie voor nieuwe TKI-projecten komt onder meer uit presentaties over de samenwerking met de industrie (door ISPT), de innovatieve membraantechnologie AiRO, de ontwikkeling en implementatie van DNA-technieken voor detectie van blauwalgen (Genomics), en de Freshkeeper: een concept voor het tegengaan van verzilting van drinkwaterputten. Ad van Wijk van TU Delft stelt dat er nog een wereld te winnen valt door meer te kijken naar de interactie tussen energie en water. Dat sluit aan bij het thema voor TKI Watertechnologie in 2015: de circulaire economie.

Seminar TKI Watertechnologie

Seminar TKI Watertechnologie

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, opent de slimme put in Noardburgum. 13 november 2014 De koers van TKI Watertechnologie 19 maart 2014 Nieuwe impuls aan samenwerking met industrie
Iets heel anders
20 juni 2014 Betere detectie van besmettingen in leidingnetten 11 september 2014 Membranen reinigen met lucht/waterspoeling (AiRO)

open