Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Keynote lezing op modelleringscongres 

Internationale erkenning voor simulatiemodel SIMDEUM

14 juli 2014Netwerken Onderzoek

SIMDEUM is een modelleringsprogramma waarmee patronen in drinkwaterverbruik inzichtelijk worden gemaakt en toekomstig verbruik kan worden voorspeld. Het KWR-model staat inmiddels ook in het buitenland goed bekend. Een reden waarom KWR-onderzoekster en ontwikkelaar van SIMDEUM Mirjam Blokker als keynote speaker is uitgenodigd tijdens het 16e Water Distribution System Analysis congres. Ook een samenwerking tussen KWR en de universiteit van Sheffield komt voort uit de erkenning van haar expertise.

“Tijdens mijn lezing heb ik mijn collega-onderzoekers het brede scala aan toepassingen van SIMDEUM laten zien”, vertelt Blokker. “Daarbij heb ik vooral de nadruk gelegd op het belang van inzicht in waterverbruik. Pas wanneer je het verbruik helder in beeld hebt, kun je uitspraken doen over de waterkwaliteit in het leidingennet en duurzaam gebruik van drinkwater.” Uniek aan het simulatiemodel SIMDEUM is dat het gebruikmaakt van externe informatie die onder meer wordt verkregen uit enquêtes en gegevens van het CBS. Na de oplevering van het model in 2006 wordt het regelmatig door KWR-onderzoekers toegepast. Toehoorders op het congres in Italië zijn merkbaar enthousiast. Blokker: “Ze geven aan dat ze er ook mee willen gaan werken.”

“Pas wanneer je het waterverbruik helder in beeld hebt, kun je uitspraken doen over de waterkwaliteit in het leidingennet”

Visiting professor

Dat er veel belangstelling is voor het modelleren van waterverbruik blijkt ook uit het feit dat Blokker in de loop van 2014 een aanstelling als visiting professor aan de universiteit van Sheffield verwerft. De Pennine Water Group, binnen de faculteit Civil Engineering, beschikt over een goed toegerust laboratorium. “KWR werkt vooral vanuit de praktijk”, zegt Blokker. “Ik verwacht dat we dankzij de samenwerking dieper kunnen doordringen in de fundamentele processen die voor de waterkwaliteit in het leidingnet belangrijk zijn en SIMDEUM breder kunnen toepassen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat behalve onderzoekers ook de drinkwatersector en de installatiesector het model kunnen gebruiken.” Blokker verwacht dat in de loop van 2015 concrete samenwerkingprojecten hun beslag krijgen. Deze liggen op het vlak van waterkwaliteit in het drinkwaternet en waterverbruiksmodellering.

Water-Use Info

Het model SIMDEUM heeft tevens het podium van Watershare® bereikt. In Water-Use Info, een tool waarmee een accuraat begrip kan worden gevormd over drinkwaterverbruik, is SIMDEUM voorzien van een gebruiksvriendelijke grafische schil. Op eenvoudige wijze worden verbruikspatronen gegenereerd die vervolgens in eigen modellen toepasbaar zijn. Naar verwachting komt SIMDEUM de komende jaren ook voor de binneninstallatiesector beschikbaar.

Net als de andere keynote speakers ontving Mirjam Blokker van KWR een oorkonde voor het geven van haar lezing tijdens het Water Distribution System Analysis congres in Bari, Italië.

Net als de andere keynote speakers ontving Mirjam Blokker van KWR een oorkonde voor het geven van haar lezing tijdens het Water Distribution System Analysis congres in Bari, Italië.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Peter van Thienen presenteert de VLPV-methode bij het waterbedrijf van Kaapstad. 08 september 2014 Aan de slag met lekverliezen in Zuid-Afrika 20 juni 2014 Betere detectie van besmettingen in leidingnetten
Iets heel anders
15 juli 2014 Betere coördinatie bij milieucrisissen Close-up van de QToF ionisatiebron 25 juni 2014 Opsporen van quaternaire ammoniumverbindingen in water

open