Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Promotie Yusuf Wibisono 

Membranen reinigen met lucht/waterspoeling (AiRO)

11 september 2014BTO Onderzoek

Yusuf Wibisono promoveert aan de Universiteit Twente (UT) op het gebruik van 2-fase-stroming, met name lucht en water, voor de beheersing van vervuiling van (spiraalgewonden) nanofiltratie en omgekeerde osmose (RO)-membranen (AiRO-onderzoek). Het onderzoek is een samenwerking tussen het Bedrijfstakonderzoek (BTO), Universiteit Twente (UT), Wetsus en KWR, en draagt bij aan een besparing van energie en chemicaliën in de drinkwaterbehandeling.

Verstoppingproblemen door deeltjesvervuiling en/of biofouling in membraanelementen kunnen worden beheerst door periodieke lucht/waterspoelingen. Door periodieke 2-fase-stroming is minder chemische reiniging nodig en blijft de membraanbedrijfsvoering langer stabiel. Hoewel in eerdere studies de effectiviteit van 2-fasen-stroming al was aangetoond, waren er nog veel vragen over het exacte mechanisme. Om deze te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd en is laboratorium- (UT) en pilotonderzoek (KWR) uitgevoerd.

Sinds 4 jaar heeft Evides Industriewater een full-scale membraaninstallatie voor de productie van gedemineraliseerd water voor het Botlek-havengebied in Rotterdam. Dit heeft geleid tot 25% energiebesparing en 80% chemicaliënbesparing. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor het gebruik van 2-fasen-stroming in spiraalgewonden membraaninstallaties voor de buitenlandse markt en voor andere watertypen zoals gebruikt water.

Onderzoekers bij de full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.

Onderzoekers bij de full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
02 juli 2014 Terugwinnen van water uit afvalwater met forward osmosis 03 juni 2014 Verminderen van reststromen bij drinkwaterproductie
Iets heel anders
15 oktober 2014 Inbouwen zwavelcyclus in rioolwaterzuivering geeft minder slibafval 19 februari 2014 Organigram en medewerkers
Wetenschappelijke publicaties
01/03/2014
Two-phase flow in membrane processes: A technology with a future


open