Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Samenvoegen van bestaande methoden verhoogt efficiëntie 

Multicomponent-analyses voor Het Waterlaboratorium

8 maart 2014Onderzoek

In 2014 worden voorbereidingen getroffen om lab specialties uit te voeren voor Het Waterlaboratorium (HWL). “KWR voldoet aan de prestatiekenmerken waar wij op letten”, zegt Adrie Krom, verantwoordelijk voor de uitbestedingen van chemische analyses van het drinkwaterlaboratorium. “Het is dé kennisinstelling om lastig aantoonbare stoffen te laten analyseren.” De analyses gaan in 2015 van start.

Eerder liet HWL de analyses aan water uit Rijn en Maas uitvoeren door het Duitse Technologiezentrum Wasser (TZW). Krom: “Binnen het Lab Managers Overleg, waarin alle drinkwaterlaboratoria en KWR zijn vertegenwoordigd, hebben we afgesproken het werk bij voorkeur binnen Nederland uit te besteden.” KWR stelt een concurrerende offerte op, waarna HWL kiest voor een duurzame relatie met KWR. De resultaten van het onderzoek gebruikt HWL om normen voor toxische stoffen te toetsen, te rapporteren naar haar moederbedrijven en door middel van meerjarenonderzoek eventuele trends op te merken.

“KWR is dé kennisinstelling om lastig aantoonbare stoffen te laten analyseren”

Lastig aantoonbare stoffen

In de opdracht gaat het om lab specialties, zoals de analyse van stoffen die nieuw zijn voor de drinkwatersector (emerging substances). “Deze stoffen zijn vaak nog maar net beschreven in de literatuur”, vertelt Krom. “Met hun kennis en technieken kunnen de mensen van KWR daar snel op inspelen.” HWL beschikt zelf over een breed scala aan analysetechnieken, maar moet soms uitwijken als er een zeer specialistische techniek nodig is waarvoor het aanbod van monster te laag is om efficiënt te kunnen meten. Daarnaast wil HWL bijvoorbeeld ook analyses laten uitvoeren naar lastig aantoonbare stoffen, zoals sommige bestrijdingsmiddelen (o.a. chloorthalonil) en verdovende middelen, zoals barbituraten.

2015_04_14_Algemeen-045_A5

Zo efficiënt mogelijk meten

In de aanloop naar het daadwerkelijke onderzoek treft KWR in 2014 de nodige voorbereidingen. “We hebben gesprekken met HWL gevoerd om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen”, zegt Annemieke Kolkman, teamleider van het chemische laboratorium van KWR. “En we hebben gekeken hoe we de analyses zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld methoden die afzonderlijke stoffen aantonen samengevoegd, zodat de stoffen in één keer met een multicomponent-analyse kunnen worden gemeten. Voor KWR betekent de opdracht van HWL dat we onze expertise nog verder kunnen uitbreiden.” De eerste watermonsters worden in januari 2015 geanalyseerd. Op jaarbasis gaat het om enkele honderden monsters.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
24 augustus 2014 Geneesmiddelen in afvalwater aantonen Close-up van de QToF ionisatiebron 25 juni 2014 Opsporen van quaternaire ammoniumverbindingen in water
Iets heel anders
14 juli 2014 Internationale erkenning voor simulatiemodel SIMDEUM Spuiwaterbemonstering voor sediment en hydrobiologisch onderzoek (foto: Evides en KWR) 01 november 2014 Praktijkonderzoek voor Evides Waterbedrijf

open