Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

KWR onderzoekspartner van ISPT 

Nieuwe impuls aan samenwerking met industrie

19 maart 2014Netwerken

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen KWR en ISPT worden nieuwe kansen gecreëerd om samen met industriële partners onderzoeksprojecten uit te voeren. Een eerste concreet voorbeeld is er al: EuRydiCe, een initiatief om componenten uit de proceswaterstroom op te waarderen.

“De afgelopen jaren hebben we vanuit het onderzoeksprogramma Industrie & Water al veel projecten in samenwerking met industriële partners uitgevoerd”, zegt onderzoeker Frank Oesterholt van KWR. “De samenwerking met ISPT is daar een mooie aanvulling op.” Binnen het innovatiecluster Water Processing van ISPT gaat KWR invulling geven aan het onderwerp valuables, ofwel hergebruik van grondstoffen uit industriewater.

ISPT-directeur Tjeerd Jongsma (links) en KWR-directeur Wim van Vierssen (rechts) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst op 19 maart 2014 tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs.

ISPT-directeur Tjeerd Jongsma (links) en KWR-directeur Wim van Vierssen (rechts) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst op 19 maart 2014 tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs.

Kennis toepassen in de praktijk

Doelstelling van ISPT, instituut voor duurzame procestechnologie, is de samenwerking tussen industrie, universiteiten en kennisinstituten te bevorderen zodat nieuwe technologieën kunnen worden toegepast in de praktijk. “Vanuit de procesindustrie neemt de aandacht voor het goed en duurzaam omgaan met water toe”, vertelt Menno Plantenga, directeur innovatiecluster Water Processing bij ISPT. “Dit komt door een toenemende schaarste aan voldoende schoon water, wat nog wordt versterkt door het streven om te schakelen naar een biobased economy. KWR helpt ons aan kennis over de rol van water in de kringloopsluiting zodat deze aansluit op behoeften in de procesindustrie.”

Energie en water

Het werk van ISPT en KWR draagt bij aan het realiseren van het beleid van enkele van de door het ministerie van Economische Zaken benoemde topsectoren. Beide organisaties spelen dan ook een rol in de, aan de topsectoren gerelateerde, Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Binnen de Topsector Energie is ISPT de ingang voor TKI Energiebesparing in de industrie (TKI-EBI); in de Topsector Water heeft KWR een centrale rol binnen TKI Watertechnologie.

“KWR helpt ons aan kennis over de rol van water in de kringloopsluiting”

EuRydiCe

De jonge samenwerking leidt direct tot een mooie kruisbestuiving: EuRydiCe (Energy efficient valorization of Components from process streams). “Met dit project bewegen we ons op het grensvlak tussen energie en water”, licht Oesterholt toe. “Het gaat hierin vooral om het op een energie-efficiënte manier terugwinnen en hergebruiken van waardevolle componenten uit industriewater. Dat kunnen bijvoorbeeld grondstoffen zijn of restanten van producten die normaal gesproken worden afgebroken in de zuivering of geloosd. Daarnaast gaat het onderzoek ook om het verwijderen en terugwinnen van zout uit proceswaterstromen en het sluiten van de waterkringloop.” Voor de industrie moet EuRydiCe resulteren in belangrijke energiebesparingen, verminderde CO2-emissie en een hogere efficiëntie van het gebruik van zowel grondstoffen als producten.

Weten wat er speelt

KWR is niet de enige kennispartner binnen EuRydiCe. Ook VITO en ECN doen mee. Maar de kennis die KWR over water heeft is uniek, vindt Plantenga. “Ik ken geen enkel ander Nederlands instituut dat zo goed in staat is om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de publieke sector, of het nu gaat over de behoefte aan schoon water, waterbehandeling of proceswater. Vanwege de achtergrond van KWR in de drinkwatersector weten ze precies wat er speelt.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, opent de slimme put in Noardburgum. 13 november 2014 De koers van TKI Watertechnologie 15 september 2014 “Water en energie grijpen steeds meer in elkaar”
Iets heel anders
18 september 2014 Blik op de toekomst: 3D-printing in de watersector 08 maart 2014 Multicomponent-analyses voor Het Waterlaboratorium

open