Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Gemeente en verzekeraar kijken samen naar waterschade 

Nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden dankzij PREPARED

20 januari 2014Netwerken

Begin 2014 wordt het vierjarige onderzoeksproject PREPARED Enabling Change afgerond. Tijdens een drukbezochte slotconferentie in Århus (Denemarken) delen 120 experts en deelnemende steden en waterbedrijven hun kennis over maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Aanwezig daarbij is de Gemeente Eindhoven, die als gevolg van PREPARED nauwer samenwerkt met een verzekeringsmaatschappij.

In 2010 start het Europese onderzoeksproject ‘PREPARED Enabling Change’ met als doel de watersector klimaatbestendiger te maken. Het wijkt af van andere onderzoeksprojecten omdat niet de onderzoekers, maar de ‘probleemhebbers’ – waterbedrijven en steden met waterproblemen – bepalen aan welk onderzoek de Europese cofinanciering besteed moet worden. De coördinatie van het programma is in handen van Adriana Hulsmann van KWR. 12 steden in Europa, Seattle (VS) en Melbourne (AU) werken gedurende 4 jaar samen met onderzoeksinstellingen aan maatoplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op de stedelijke waterketen te ondervangen. Klimaatverandering heeft verstrekkende gevolgen voor de watersector. Zo vragen perioden van extreme neerslag en droogte om slimme aanpassingen in de stedelijke gebieden. Met de opdracht van ‘hun’ stad gaan de onderzoeksinstituten aan de slag om geschikte oplossingen te vinden. Niet alleen steden en waterbedrijven worden betrokken, maar ook bijvoorbeeld verzekeraars, die voor verschillende ‘waterscenario’s’ de schade kunnen berekenen.

Deelnemers aan de slotconferentie van PREPARED

Deelnemers aan de slotconferentie van PREPARED

Watercycle Safety Plan

Luuk Postmes van de Gemeente Eindhoven werkt in PREPARED nauw samen met onderzoeker Patrick Smeets van KWR. Postmes: “Eindhoven fungeerde als living lab: oplossingen konden bij ons in de praktijk getest worden. KWR heeft een aanpak ontwikkeld om de kwetsbare plekken van een stad met het oog op klimaatverandering bloot te leggen, het zogenaamde Watercycle Safety Plan. Deze aanpak is bij ons getest en daarbij schoven ook het waterschap en waterbedrijf aan. Met als resultaat dat de onderzoekers de aanpak konden bijschaven, en wij ons netwerk weer verstevigden en nieuwe inzichten van andere partijen opdeden.”

“We zijn nu bezig met een klimaatadapatieplan en gebruiken de verkregen kennis om onze keuzes beter te onderbouwen”

Schademethodiek

Samen met een Duitse en een Engelse PREPARED-partner werkt Eindhoven aan het bepalen van een methodiek om de schade als gevolg van wateroverlast in de stad te bepalen. “Als gemeente doe je grote investeringen om aan de normen te voldoen en dan wil je graag weten of dat in verhouding staat tot de potentiële schade. Nu is het wel zo dat het hierbij niet alleen om geld draait; je wilt burgers ook kunnen verzekeren dat hun huizen niet onder water zullen lopen.” Voor dit project zoekt Postmes contact met verzekeringsmaatschappij Achmea, hij wil graag weten wat de daadwerkelijke schade als gevolg van wateroverlast in woningen is. Dat levert een vruchtbare samenwerking op. “Bij de verzekeraar waren ze verrast over onze kennis van het watersysteem. Daar konden zij hun voordeel mee doen: ze maken nu veel meer onderscheid in schades, registeren nauwkeuriger en hebben hun data dus beter georganiseerd.” Andersom krijgt de gemeente ook interessante informatie. “De schade door wateroverlast in woningen bleek mee te vallen. Het komt zelden voor dat het water zo hoog komt, dat het een gebouw binnenstroomt. Lekkende waterleidingen en overlopende dakgoten zorgen voor veel grotere schade. Dit is nuttige kennis als je bezig bent met de inrichting van het watersysteem.”

Verschillende vervolgprojecten

Terugkijkend op PREPARED concludeert Postmes dat de deelname aan het project helpt bredere inzichten te ontwikkelen en gefundeerde keuzes te maken. “We zijn nu bezig met een klimaatadaptatieplan en gebruiken de verkregen kennis om onze keuzes beter te onderbouwen. Daarnaast hebben we nieuwe, bruikbare contacten opgedaan.” Alle maatoplossingen zoals die binnen PREPARED zijn ontwikkeld, worden in 2015 gebundeld in het boek ‘Climate Change, Water Supply and Sanitation’, een uitgave van de International Water Association (IWA). KWR en partners dienen in de loop van 2014 het projectvoorstel Bringing INnovation to onGOing water management (BINGO) in bij de Europese Commissie, een voorstel dat voortbouwt op onder meer PREPARED, en dat in 2015 gehonoreerd wordt binnen het nieuwe Horizon 2020-onderzoeksprogramma.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
08 april 2014 Auditingtraining voor Water Safety Plan in Egypte Flip Witte 20 januari 2014 De impact van klimaatverandering op natuur en landbouw voorspellen
Iets heel anders
20 oktober 2014 Integrale, duurzame oplossingen voor de samenleving 02 juli 2014 Terugwinnen van water uit afvalwater met forward osmosis

open