Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Aeromonas-nagroei in kaart brengen 

Praktijkonderzoek voor Evides Waterbedrijf

1 november 2014BTO

Binnen het thema ‘Biologische activiteit’ van het Bedrijfstakonderzoek (BTO) is de aandacht grotendeels gericht op het kwantificeren en karakteriseren van microbiologische processen bij de bereiding en distributie van drinkwater. In detacheringsverband stelt KWR microbiologische expertise beschikbaar om complexe vragen van Evides Waterbedrijf te helpen oplossen.

Binnen het BTO-programma heeft Evides Waterbedrijf het budget voor speerpuntonderzoek de laatste jaren grotendeels toegewezen aan de problematiek rond nagroei van Aeromonas in het distributiesysteem. “We zien een toename van deze indicator voor nagroei in onze distributiegebieden”, vertelt Jan Bahlman, procestechnoloog bij Evides Waterbedrijf. Op 3 van de 4 locaties waar het waterbedrijf oppervlaktewater uit de Brabantse Biesbosch gebruikt als bron van drinkwater, treedt Aeromonas-nagroei op. Eén locatie vertoont deze nagroei niet. Bahlman: “We willen begrijpen waarom dat zo is en welke factoren hierbij een rol spelen, zodat we de juiste beheermaatregelen kunnen nemen.”

Snel schakelen

Om antwoord op de vraag te vinden, moet worden gezocht naar kenmerken van de zuivering en het distributiegebied die gekoppeld kunnen zijn aan de nagroei van Aeromonas. Het waterbedrijf schakelt KWR in. “Voor Nederlandse waterbedrijven is KWR hét expertisecentrum op het gebied van microbiologie en drinkwater”, aldus Bahlman. “Het is prettig om met KWR-onderzoekers te werken omdat ze hun kennis goed naar onze werkvloer weten te vertalen.” Wim Hijnen, microbioloog bij KWR en belast met het onderzoek voor Evides Waterbedrijf, onderschrijft dat het detacheringsverband waar in dit geval voor is gekozen, goed aanslaat. “Het werkt 2 kanten op. Omdat ik bij de klant over de vloer kom, kan ik de ideeën achter ons onderzoek goed uitleggen. Tegelijkertijd kunnen we het onderzoek beter toesnijden op de wens van de klant. Je kunt sneller schakelen en dat geeft een meerwaarde aan wat we doen.”

Moeilijk afbreekbare verbindingen en ozon

Op de locatie zonder Aeromonas-nagroei blijkt de concentratie moeilijk afbreekbare verbindingen in het water – gemeten met nieuwe methoden die KWR ontwikkeld heeft – lager te liggen dan op de andere locaties. Hieruit komt de hypothese naar voren dat er een correlatie tussen de twee bestaat. Het toepassen van oxidatieve ozon-desinfectie is een van de mogelijke verklaringen voor de lagere concentratie moeilijk afbreekbare verbindingen in het drinkwater van deze nagroei-vrije locatie. Omdat het waterbedrijf omgeschakeld is van ozon- naar UV-desinfectie, bestond de zorg dat dit zou resulteren in Aeromonas-nagroei op de nagroei-vrije locatie. “Ons gezamenlijk onderzoek in 2014 heeft aangetoond dat die zorg ongegrond is”, zegt Hijnen. “Ozon is geen belangrijke barrière in de zuivering voor deze moeilijk afbreekbare verbindingen in het water en de omschakeling van ozon naar UV zal de nagroei van Aeromonas niet verhogen.”

“Omdat ik bij de klant over de vloer kom, kan ik de ideeën achter ons onderzoek goed uitleggen”

Complex

Na het opsporen van mogelijke oorzaken voor Aeromonas-nagroei bij de drinkwaterproductie van het waterbedrijf, wordt het komend jaar ingezoomd op de invloed van het distributiegebied. Hijnen: “We weten dat we niet alleen naar de waterkwaliteit moeten kijken. Je moet ook rekening houden met de invloed van de inrichting van het distributiegebied waarin materialen, stroomsnelheden en contacttijden van het drinkwater met de leidingen aanzienlijk kunnen verschillen. Een distributiegebied van een stad als Rotterdam met nagroei-problemen zit anders in elkaar dan een distributiegebied op het Zeeuwse platteland waarin deze problemen niet worden gevonden. Het is een complex van factoren dat Aeromonas-nagroei veroorzaakt.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
11 juni 2014 Rubber in thermostatische douchemengkranen bron van Legionella 08 november 2014 Vissen opsporen met eDNA
Iets heel anders
02 april 2014 Relatie tussen tijdsbeleving en (beroeps)cultuur in watersector aangetoond 19 mei 2014 Warmte en koude uit drinkwater en riolering gebruiken

open