Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Promotie Tessa van den Brand 

Inbouwen zwavelcyclus in rioolwaterzuivering geeft minder slibafval

15 oktober 2014Onderzoek

KWR-onderzoeker Tessa van den Brand promoveert aan de TU Delft op onderzoek naar het sulfaatreductieproces (onderdeel van het SANI-proces) bij lage temperaturen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het SANI-proces is ontwikkeld door Hong Kong University of Science and Technology en TU Delft, en gaat uit van afvalwater met een hoge sulfaatconcentratie, dat op biologische wijze – namelijk met sulfaatreducerende bacteriën (SRB) – gezuiverd kan worden. Van den Brand onderzocht de werking van het proces in een gematigd (Nederlands) klimaat.

Sulfaatreducerende bacteriën (SRB) spelen een belangrijke rol in het SANI-proces (SANI: Sulfaatreductie Autotrofe denitrificatie en Nitrificatie geIntegreerd). Ondanks dat SRB vaak als ongewenst worden beschouwd door vervelende geur- en corrosievorming, heeft deze vorm van biologische afvalwaterzuivering bij goed gecontroleerde procesvoering significante voordelen. Door de toepassing van SRB wordt het organische stof goed verwijderd, ontstaat er minder slibafval en is een compact systeem mogelijk. Bijkomende voordelen zijn dat SRB ook ingezet kunnen worden om zware metalen en pathogenen te verwijderen.

Om SRB succesvol toe te kunnen passen, is de aanwezigheid van voldoende sulfaat cruciaal. In enkele gevallen bevat het influent van een Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) reeds voldoende sulfaat omdat deze dicht bij de kust ligt. Een hoge sulfaatconcentratie kan ook bereikt worden door zeewatertoiletspoeling of inmenging van industrieel afvalwater. Uit labonderzoek dat Van den Brand gedurende haar promotietraject uitvoerde, bleek dat de relatief lage temperaturen van 10 en 20°C die gebruikelijk zijn in een Nederlandse RWZI, geen beperking vormen voor de toepassing van SRB. Ook de reguliere fluctuaties van stikstof, fosfaat, zouten, sulfaat, sulfide en organische stof hebben geen effect op de toepassing van SRB, zelfs niet in tienvoud van de verwachte concentraties in het influent. Dat huishoudelijk afvalwater van nature propionaat bevat, waardoor de SRB actief worden, draagt positief bij aan de resultaten.

In september 2014 starten KWR, Paques en Delfluent Services met een pilot-onderzoek binnen TKI Watertechnologie. Dit onderzoek vindt plaats in een proefhal van afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder, waarbij SRB gevoed worden met echt, in plaats van artificieel, afvalwater van de AWZI.

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Injectie van vloeibaar ijzerslib 16 april 2014 IJzerslib: van bijproduct naar grondstof voor fosfaatverwijdering 22 september 2014 Resource Recovery in de waterketen online
Iets heel anders
18 september 2014 Blik op de toekomst: 3D-printing in de watersector Deelnemers aan de slotconferentie van PREPARED 20 januari 2014 Nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden dankzij PREPARED
Wetenschappelijke publicaties
15/12/2014
Influence of acetate and propionate on sulphate-reducing bacteria activity.

26/01/2014
Temperature effect on acetate and propionate consumption by sulphate reducing bacteria in saline wastewater


open