Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Promotie Sara Salvador Cob 

Verminderen van reststromen bij drinkwaterproductie

3 juni 2014Onderzoek

Nanofiltratie (NF) en reverse osmosis (RO)-membranen worden gebruikt om schoon water te produceren. Naast het schone water wordt hierbij ook een concentraat geproduceerd waarin het merendeel van de verontreinigingen zit. Er gelden strenge regels voor het lozen van dit concentraat in oppervlaktewater. Tegelijkertijd willen waterbedrijven de in het concentraat aanwezige waardevolle stoffen terugwinnen. Sara Salvador Cob onderzoekt bij KWR – in het kader van haar promotie aan de TU Delft – Zero Liquid Discharge (ZLD), een concept waarbij het volume van het concentraat sterk geminimaliseerd wordt.

Pilotinstallatie

Pilotinstallatie

Het promotieonderzoek van Salvador Cob sluit aan bij breder onderzoek van KWR – onder meer binnen TKI Watertechnologie – naar slimme manieren om ZLD mogelijk te maken bij het ontzouten van water. De onderzoekster keek specifiek naar een systeem bestaande uit een kationenwisselaar als voorbehandeling, gevolgd door NF en RO. Ze onderzocht hoe goed het mogelijk is om een heel hoge opbrengst, oftewel een heel klein volume concentraat, te halen.

Het blijkt technisch mogelijk om door de juiste combinatie van technieken dichtbij het ZLD-concept te komen. Het bestudeerde systeem kan worden toegepast voor de productie van drinkwater uit grond- of oppervlaktewater met hoge concentraties van bivalente kationen, silica en/of organische microverontreinigingen. Op basis van deze resultaten kunnen waterbedrijven hun processen aanpassen, wat met name interessant is voor gebieden waar lozing van de concentraatstroom problematisch is, of voor gebieden met waterschaarste.

Sara Salvador Cob

Sara Salvador Cob

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
11 september 2014 Membranen reinigen met lucht/waterspoeling (AiRO) 02 juli 2014 Terugwinnen van water uit afvalwater met forward osmosis
Iets heel anders
08 augustus 2014 Kansrijke ondergrondse waterberging 13 januari 2014 Managementteam
Wetenschappelijke publicaties
01/07/2014
Silica removal to prevent silica scaling in reverse osmosis membranes

05/07/2014
Three strategies to treat reverse osmosis brine and cation exchange spent regenerate to increase system recovery


open