Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Promotie Hans Roelofsen 

Natuurgebied snel in kaart met remote sensing-data

18 december 2014Onderzoek

Hans Roelofsen promoveert aan de VU op zijn onderzoek naar het gebruik van remote sensing-data om vegetatie in kaart te brengen. Roelofsen voerde zijn onderzoek grotendeels uit bij KWR, onder leiding van Flip Witte, hoogleraar aan de VU en ook werkzaam bij KWR. Remote sensing-data (RS-data) zijn afkomstig van geavanceerde luchtfoto’s (vanuit een satelliet of vliegtuig) en kunnen helpen om een compleet natuurgebied simpel, goedkoop en snel te karakteriseren. Hierdoor is minder arbeidsintensief veldwerk en gebruik van (verouderd) kaartmateriaal nodig.

De natuur in Nederland wordt bedreigd door fragmentatie, verdroging, verzuring en verstoring. Beheer is daarom gewenst om de natuurlijke rijkdom voor de toekomst te behouden. Een belangrijke vraag is waar en in welke mate plantensoorten voorkomen in een gebied. Ook is het wenselijk om te weten hoe soorten zullen reageren op veranderingen in hun leefomgeving, bijvoorbeeld een hogere temperatuur als gevolg van klimaatverandering of een drogere bodem als gevolg van grondwateronttrekking.

Om deze vragen te beantwoorden is er het PROBE-model: PROBE voorspelt het type vegetatie dat gevonden wordt bij een bepaalde combinatie van bodem- en planteigenschappen. Een van de uitdagingen voor succesvol gebruik van PROBE is het verkrijgen van nauwkeurige invoerdata. Roelofsen heeft onderzocht of deze invoerdata kunnen worden afgeleid uit geavanceerde luchtfoto’s afkomstig van een satelliet of vliegtuig: remote sensing-data.

Roelofsen deed zijn veldwerk in onder andere Oost-Ameland en in Noord-Brabant. Hij nam op meerdere plekken monsters van de natuurlijke vegetatie, die daarna in het laboratorium werden geanalyseerd. Hij leidde verschillende soorten PROBE-invoerdata af uit RS-data, met wisselend succes. Maar hij toonde met zijn onderzoek wél aan dat het gebruik van satelliet- en vliegtuigdata een belangrijk voordeel heeft, namelijk dat een compleet natuurgebied simpel, goedkoop en snel gekarakteriseerd kan worden. Dit is een groot voordeel ten opzichte van arbeidsintensief veldwerk en gebruik van (verouderd) kaartmateriaal.

Het onderzoek is een stap richting operationele inzet van PROBE. Dit maakt het op termijn mogelijk om natuurbeheersmaatregelen van tevoren op hun effect te testen en om te voorspellen hoe natuur in Nederland zal reageren op klimaatverandering. Daarmee is het onderzoek onder meer van belang voor natuurbeheerders, waterbedrijven en andere beleidmakers. Roelofsen verwacht dat, gezien de snelle technologische ontwikkeling van drones, de resultaten uit zijn onderzoek binnenkort repliceerbaar zijn door drones. Hiermee wordt het nog makkelijker en laagdrempeliger om de toestand van de natuur in kaart te brengen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Flip Witte 20 januari 2014 De impact van klimaatverandering op natuur en landbouw voorspellen 16 mei 2014 Relatie tussen water en vegetatie van natte graslanden
Iets heel anders
Close-up van de QToF ionisatiebron 25 juni 2014 Opsporen van quaternaire ammoniumverbindingen in water 19 februari 2014 Organigram en medewerkers
Wetenschappelijke publicaties
29/01/2014
Mapping a priori defined plant associations using remotely sensed vegetation characteristics

14/02/2014
Predicting leaf traits of herbaceous species from their spectral characteristics


open