Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

 

Drie nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen

1 juli 2014Organisatie

De Raad van Commissarissen (RvC) van KWH Water B.V. bestaat uit 5 personen. In 2014 worden 3 van hen opgevolgd door nieuwe leden. 2 commissarissen verlaten de RvC omdat hun bestuurstermijn verloopt, één commissaris aanvaardde een functie buiten de drinkwatersector. Ook in de nieuwe samenstelling gaat de RvC met evenveel betrokkenheid en enthousiasme aan de slag als voorheen.

Voorzitter David Luteijn en secretaris Renko Campen hebben hun maximale termijn van tweemaal 4 jaar gediend en verlaten de RvC. Hun opvolgers zijn respectievelijk Pier Nabuurs en Erika Marseille. Laatstgenoemde neemt de functie van financieel specialist op zich. Zittend lid Sybe Schaap wordt secretaris. Peter Vermaat verlaat vroegtijdig de RvC wegens het aanvaarden van een andere functie. Zijn opvolger is Guïljo van Nuland, die hiervoor door zijn collega-directeuren bij de aandeelhouders is geselecteerd. De directie van KWH Water B.V. is de vertrekkende commissarissen zeer erkentelijk voor de grote betrokkenheid waarmee zij zich voor KWR hebben ingezet.

Nieuwe accenten

De directie feliciteert de nieuwe leden van de RvC met hun benoeming. KWR is dankbaar voor de professionele belangstelling en inzet die de commissarissen voor ons kennisinstituut tentoonspreiden. Met de input vanuit ieders eigen achtergrond en dankzij hun waardevolle netwerken, begeleiden de commissarissen KWR bij het aanbrengen van accenten in de koers van het instituut.

Ir. P. (Pier) Nabuurs, voorzitter

ir._Pier_Nabuurs

Ir. P. (Pier) Nabuurs

 

Pier Nabuurs was tot 2011 CEO van KEMA. Hij was eveneens interim-voorzitter van de topsector Energie. De benoeming van Nabuurs duurt tot 1 juli 2018.

Nevenfuncties:
• Onafhankelijk adviseur en eigenaar van IIW (Independent Industry Watching)
• Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep ‘Oostpool’
• Lid van de Raad van Toezicht VieCuri
• Lid auditcommissie VieCuri
• Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid VieCuri
• Voorzitter Raad van Commissarissen Neptunus
• Voorzitter benchmark Commissie Borssele
• Voorzitter Bestuur STAK Curfs Logistics
• Lid Investeringscommissie Directe Investeringen PPM Oost

Prof.dr.ir. S. (Sybe) Schaap, secretaris

Prof.dr.ir. S. (Sybe) Schaap

 

Sybe Schaap is lid van de Eerste Kamer, voorzitter van het Netherlands Water Partnership en voormalig voorzitter van de Unie van Waterschappen. De benoeming van Schaap duurt tot 1 juli 2016.

Nevenfuncties:
• Lid Eerste Kamer (VVD)
• Voorzitter Netherlands Water Partnership
• Lid Raad van Advies Palladio
• Eigenaar/directeur bedrijven in Tsjechië
• Voorzitter COGEM (Commissie Genetische Modificatie)

Drs. P. (Piet) Jonker, lid

drs._Piet_Jonker

Drs. P. (Piet) Jonker

 

Piet Jonker is algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Dunea en in die hoedanigheid vertegenwoordiger van de aandeelhouders van KWH Water B.V. De benoeming van Jonker duurt tot 1 juli 2015.

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Philharmonisch Orkest
• Vice-voorzitter CEEP (European Centre of Employers and Enterprises)
• Vice-voorzitter Vewin

Drs. G.J. (Guïljo) van Nuland, lid

dr._Guïljo_van_Nuland

Drs. G.J. (Guïljo) van Nuland

 

Guïljo van Nuland is algemeen directeur van Brabant Water N.V. en in die hoedanigheid vertegenwoordiger van de aandeelhouders van KWH Water B.V. De benoeming van Van Nuland duurt tot 1 juli 2015.

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissarissen van Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Zorgboog
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PVP
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Neos

E.A. (Erika) Marseille, MSc, RA, lid

drs._Erika_Marseille

E.A. (Erika) Marseille

 

Erika Marseille is Director Financial Planning, Analysis and Reporting bij AkzoNobel en heeft daarvoor diverse financiële functies vervuld. De benoeming van Marseille duurt tot 1 juli 2018.

Nevenfuncties:
• Penningmeester Centraal Bureau Fondsenwerving
• Penningmeester Stichting Projects 4 Change
• Lid Raad van Toezicht Stichting Lestari
• Lid Raad voor de Jaarverslaggeving
• Lid kascommissie Transparency International

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Directeur Wim van Vierssen 01 januari 2014 Towards a water-wise world 19 februari 2014 Organigram en medewerkers
Iets heel anders
Stap 1 27 mei 2014 Groeiende belangstelling voor drugsonderzoek 18 december 2014 Natuurgebied snel in kaart met remote sensing-data

open