Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Proefschrift biedt inzicht in menselijke dimensie van planvorming 

Relatie tussen tijdsbeleving en (beroeps)cultuur in watersector aangetoond

2 april 2014Onderzoek

In waterplanning is het noodzakelijk om rekening te houden met de manier waarop mensen tijd ervaren en hoever zij vooruitdenken. Tijdsperspectief heeft invloed op welke problemen worden gesignaleerd, welke vragen worden gesteld en welke oplossingen worden gezocht. De ‘Foreseeable Future Multi-measure Method’, ontwikkeld door KWR-onderzoeker Andrew Segrave tijdens zijn promotieonderzoek, brengt overeenkomsten en verschillen in tijdsperspectieven van mensen uit de mondiale watersector in beeld.

In zijn proefschrift ‘Time To Change: The Foreseeable Future for Water Planning’ lanceert Segrave een door hem ontwikkelde methode die hij gebruikt voor het vaststellen van tijdsperspectieven van wetenschappers, managers en operationeel medewerkers uit de watersector in Nederland, Ghana, Brazilië en Japan. Op grond van 300 interviews met vertegenwoordigers uit deze beroepsgroepen en landen over de belangrijkste uitdagingen in hun vakgebied ontstaat een beeld over persoonlijke tijdsperspectieven en doelen en gebeurtenissen in de toekomst waarop het gedrag is gebaseerd. Zo laten Braziliaanse en Japanse waterprofessionals zich inspireren en motiveren door zaken die verder in de toekomst liggen dan hun Nederlandse collega’s. Nederlanders en Ghanezen hebben soms wel lange-termijnplannen op papier, maar blijken zich vooral te richten op behoud en beheer.

Promotie Andrew Segrave

Promotie Andrew Segrave

Rekening houden met tijdshorizon

Ook tussen professionele rollen bestaan verschillen in tijdsbeleving. Wetenschappers kijken het verst vooruit (gemiddeld 8,4 jaar), gevolgd door managers (3,5 jaar) en operationeel medewerkers (1,7 jaar). “Dit heeft deels te maken met hoe zeker we kunnen zijn over lange-termijnvraagstukken”, zegt Segrave. “En het levert verschillen op waarmee we rekening moeten houden. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om managers te vragen in hun handelen 10 tot 20 jaar vooruit te kijken. Dat werkt niet.” De conclusies van het onderzoek zijn nuttig voor een interculturele aanpak van vraagstukken die in de watersector spelen, en voor het gerichter sturen van strategische activiteiten van organisaties, zoals het vertalen van meerjarenbeleid in operationele beslissingen en het opstellen van financiële begrotingen. De mate waarin men wordt gevraagd om toekomstgericht te zijn, risico’s te nemen en veranderingen in gang te zetten mag bijvoorbeeld niet in conflict komen met het verlangen naar zekerheid en behoud van het goede. Segrave: “Zo nodig moet een tijdshorizon in kleinere stappen worden opgeknipt om een strategisch plan voor de aanpak van waterproblemen op te stellen en uit te voeren. Dankzij dit onderzoek weten we nu precies hoe groot die stappen moeten zijn.”

Trends signaleren

KWR zet het wetenschappelijke model van Segrave in om verschillen in perceptie van problemen, vragen en oplossingen bij waterprofessionals en organisaties helder te krijgen. Er is nu ook een online versie van de methode beschikbaar in de vorm van de Watershare®-tool FutureMap. Segrave: “Als een organisatie worstelt met het vertalen van lange-termijnbeleidsplannen in concrete korte-termijndoelen, geeft deze tool veel inzicht. Door te weten wat mensen motiveert, op welke tijdshorizon en met hoeveel zekerheid, krijgen planners grip op het faseren van plannen en het vertalen van beleid naar operationele acties. Andersom kunnen mensen gericht worden gevraagd om te werken aan vraagstukken die bij hun tijdsperspectief passen. Om bijvoorbeeld een lange-termijn-onderzoeksagenda te programmeren, moeten de agendasetters zich richten op minder zekere en in de tijd ver verwijderde objecten, doelen, en problemen. Mensen met dit type tijdsperspectief kunnen geselecteerd worden voor deze rol.” De FutureMap kan bijvoorbeeld ingezet worden als een waterbedrijf gaat samenwerken met andere nutsbedrijven of belanghebbenden in gebiedsprocessen; de tool voorziet in afstemming, legitimering en het benutten van de aanwezige kennis en perspectieven voor de planvorming. De verwachtingen van Segrave voor de inzet van zijn model zijn hooggespannen: “Besluitvorming, agendering en strategische planning in de watersector kunnen er veel baat bij hebben.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
18 september 2014 Blik op de toekomst: 3D-printing in de watersector 08 december 2014 Externe positionering verkennen met serious game
Iets heel anders
Een goed bezocht BTO-congres 27 mei 2014 BTO-congres: samenwerken aan waterkennis loont! 08 februari 2014 Household Water Treatment Systems testen voor de WHO
Wetenschappelijke publicaties
20/07/2014
Water planning: From what Time Perspective?


open