Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

KWR en partners presenteren Power to Protein  

Reststoffen als bron van waardevolle nieuwe voedseleiwitten

6 oktober 2014Onderzoek
Het proces van Power to Protein

Het proces van Power to Protein

Het nieuwe project Power to Protein binnen TKI Watertechnologie draait om het opwaarderen van ammoniakstikstof tot voedingsstoffen – eiwit – uit reststoffen van de stedelijke watercyclus. Een keten van kennispartners – KWR, Wetsus en de universiteit van Gent – en het bedrijf Avecom zet de eerste stappen in de richting van maatschappelijk draagvlak, duurzaamheid en technische haalbaarheid van het concept dat in potentie een omwenteling in de huidige voedselvoorziening kan betekenen.

“De rek in soja en vis als klassieke eiwitbronnen is eruit”, zegt Willy Verstraete, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Gent en geestelijk vader van Power to Protein. Vanuit zijn bevlogenheid voor de watersector ziet Verstraete een mogelijk alternatief in het benutten van stikstof uit rioolwater. “We kunnen die stikstof er op een nette manier uithalen en opwerken tot microbieel eiwit. Een soort gist dat we gebruiken als voedseleiwit. Dan heb je minder hectaren voor sojaplantages en minder visvangst uit zee nodig.”

“KWR kan bijdragen aan het draagvlak en wettelijk kader voor Power to Protein”

Zicht op de hele waterketen

Voor het zover is, valt er nog veel werk te verrichten, benadrukt Verstraete. “Allereerst moet het concept door het publiek en de wetgeving worden geaccepteerd. Het halen van stoffen uit de afvalwaterketen om er voedsel van te maken, roept vragen op. Daarover is goede communicatie nodig. De omzetting van die grondstoffen tot microbiële cellen moet gebeuren met een duurzame energiebron; hierbij zal gewerkt worden met groene stroom. De duurzaamheid hiervan moet worden aangetoond, evenals de technische haalbaarheid. Aan al die factoren wordt momenteel gewerkt. KWR heeft hierin een belangrijke opdracht. Met hun zicht op de hele waterketen verwacht ik dat zij kunnen bijdragen aan het draagvlak en wettelijk kader dat nodig is om Power to Protein daadwerkelijk van start te laten gaan.”

Verlaging footprint huidige voedselvoorziening

Kennispartner Wetsus is opgetogen om mee te werken aan het Power to Protein-project. Programmamanager Jan Post: “Als we hiermee een hoogwaardig en acceptabel product op de markt zetten, kan de footprint van de huidige voedselvoorziening omlaag. Zover is het echter nog niet, want eerst moeten we partijen vinden die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling van het concept.” Als dat gebeurt, wil Wetsus de technologische doorbraken onderzoeken die nodig zijn om de eiwitten op basis van grondstoffen herwonnen uit het riool, economisch rendabel en technisch haalbaar te maken en de voedselveiligheid ervan zeker te stellen. 

Van onderzoekstafel naar praktijk

Van KWR en de bedrijven die instappen in het project, verwachten de wetenschappers van Wetsus dat hun werk van de onderzoekstafel naar de praktijk wordt getild. Het onderzoek van Wetsus richt zich op het optimaliseren van de opwaardering van reststoffen als aanzet voor de productie van microbiële eiwitten. Daarnaast is het doel het beste receptuur te achterhalen: met welke ingrediënten en met welke bereidingswijze en omstandigheden worden de beste kwaliteit en kwantiteit aan eiwitten behaald?

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Injectie van vloeibaar ijzerslib 16 april 2014 IJzerslib: van bijproduct naar grondstof voor fosfaatverwijdering 15 oktober 2014 Inbouwen zwavelcyclus in rioolwaterzuivering geeft minder slibafval
Iets heel anders
Flip Witte 20 januari 2014 De impact van klimaatverandering op natuur en landbouw voorspellen Seminar TKI Watertechnologie 28 mei 2014 TKI: innoveren via publiek-private samenwerking

open