Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Nieuwbouw KWR  

Succesvolle verhuizing laboratoria

13 december 2014Organisatie

Eind 2014 verhuist KWR naar een nieuw gebouw op het eigen terrein. Voor de laboratoria heeft dit misschien nog wel de meeste impact: gedurende de verhuizing van de apparatuur en meetopstellingen wordt er gewoon doorgewerkt. De verhuizing is een proeve van bekwaamheid die de laboratoria van KWR glansrijk doorstaan.

De verhuizing van het microbiologisch en chemisch laboratorium van KWR vraagt om een goede voorbereiding en extra metingen, mede in het kader van de accreditatie. “Laboratoria die geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geven klanten en partners het vertrouwen in de aantoonbare kwaliteit van onze labs, aldus Idsart Dijkstra, hoofd van de kennisgroep Waterkwaliteit en Gezondheid van KWR.

Verhuisplan

Eind juli ontvangt de RvA het verhuisplan van KWR. “Daarin stond wat we gingen bijhouden en uitvoeren om te borgen dat we in het nieuwe gebouw dezelfde resultaten verkrijgen,” zegt Ronald Italiaander, teamleider van het microbiologisch laboratorium. “Dat is niet vanzelfsprekend, want in een nieuw pand worden bijvoorbeeld kitmaterialen gebruikt om de ramen vast te zetten. Deeltjes daarvan kunnen blijven hangen in de lucht en je analyses verstoren. We moeten dus controleren of de lucht in de nieuwe laboratoria even schoon is als in het oude gebouw en eventueel maatregelen nemen. Ook moeten we nieuwe afspraken maken met leveranciers over het onderhoud van de apparaten en medewerkers goede instructies geven over hoe alles werkt in de nieuwe situatie.”

Eerste metingen direct na oplevering

De RvA adviseert positief op basis van het plan. Begin september is duidelijk dat de laboratoria gedurende de verhuizing onder accreditatie kunnen blijven opereren. Na de verhuizing zal met een extra onderzoek getoetst worden of het vertrouwen gerechtvaardigd is geweest. Italiaander: “Voor de theorie waren we geslaagd, nu nog de praktijk.” Op 14 november 2014 wordt het nieuwe pand opgeleverd. Na een grondige schoonmaak starten de eerste metingen: hoe is de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het drinkwater? Als de eerste apparaten van het microbiologisch lab verhuisd zijn en nieuwe apparaten zijn geplaatst, starten experimenten om werking van de apparatuur en analyses in de nieuwbouw te valideren.

“We waren goed voorbereid en kwamen daarom geen grote verrassingen tegen”

Omstandigheden nagenoeg gelijk

Op 1 december start de verhuizing van het chemisch laboratorium. Vrijdag 5 december gaan de grote apparaten, zoals de massaspectrometers, over. “Dat is expres voor het weekend gepland,” zegt Annemieke Kolkman, teamleider van het chemische lab. “Zo hebben de massaspectrometers een weekend de tijd om op vacuüm te komen en stabiel te worden.” Zowel in het oude als het nieuwe pand vinden dan nog microbiologische analyses plaats. De dubbele metingen zijn een voorzorgsmaatregel, omdat de biologische kweken in een iets afwijkende omgeving anders kunnen groeien. Uit de parallelle metingen blijkt dat de omstandigheden in beide gebouwen genoeg op elkaar lijken: de kweken tonen geen verschil. Italiaander en Kolkman kijken tevreden terug: “We waren goed voorbereid en kwamen daarom geen grote verrassingen tegen. Ook voor de praktijk zijn we uitstekend geslaagd.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
17 november 2014 Een nieuw, duurzaam gebouw voor KWR 05 december 2014 Het nieuwe gebouw werkt
Iets heel anders
15 juli 2014 Betere coördinatie bij milieucrisissen 08 december 2014 Externe positionering verkennen met serious game

open