Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Promotie Kerusha Lutchmiah 

Terugwinnen van water uit afvalwater met forward osmosis

2 juli 2014Onderzoek
Kerusha Lutchmiah

Kerusha Lutchmiah

Afvalwater is een interessante bron voor water, energie en andere componenten. In de afgelopen jaren is bij KWR het Sewer Mining-project uitgevoerd. Onderdeel van dit project was het ontwikkelen van een technologisch concept om kwalitatief hoogwaardig water te onttrekken uit afvalwater als geschikt en – op termijn – goedkoper alternatief voor industriële processen. Hierdoor worden bronnen voor drinkwatervoorziening ontzien. Kerusha Lutchmiah onderzocht met name het onderdeel forward osmosis van het Sewer Mining-concept, en promoveert hierop aan de TU Delft.

In het Sewer Mining-concept wordt water onttrokken door middel van directe osmose of forward osmosis (FO), een innovatief membraanproces dat gebruik maakt van het natuurlijke proces van osmose. De osmotische oplossing is de drijvende kracht van FO-processen en daardoor verschilt FO van de meer bekende drukgedreven membraanprocessen, zoals omgekeerde osmose (RO) en nanofiltratie. Het concept implementeert FO in een gesloten systeem om de osmotische oplossing te recyclen en het kwalitatief hoogwaardige water te winnen. Deze scheiding gebeurt in een terugwinningsproces (bijv. RO), dat de energieverbruikende stap is in gesloten FO-toepassingen. Afvalwater daarentegen bevat organisch materiaal, dat via anaerobe vergisting kan worden omgezet naar hernieuwbare energie (biogas). Het biogas kan vervolgens gebruikt worden in het terugwinningsproces, waardoor het totale energieverbruik van het proces wordt verminderd. Bovendien kunnen de geconcentreerde nutriënten uit het uitgegiste slib worden teruggewonnen en hergebruikt, bijvoorbeeld als meststof.

KWR gebruikt de verkregen kennis momenteel voor nieuwe toepassingsgerichte projecten. Forward osmosis heeft een grote potentie, en toepassing kan leiden tot een goedkopere en duurzamere behandeling van afvalwater. Dit past bij de ontwikkeling naar een circulaire economie en de wijze waarop afvalwater kan worden beschouwd: niet als afval, maar als een nuttige bron voor water, energie en allerlei componenten, zoals bijvoorbeeld nutriënten.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
11 september 2014 Membranen reinigen met lucht/waterspoeling (AiRO) 03 juni 2014 Verminderen van reststromen bij drinkwaterproductie
Iets heel anders
Er wordt op de oude en nieuwe locatie gewerkt. 13 december 2014 Succesvolle verhuizing laboratoria Artist impression van het nieuwe ziekenhuis Tergooi (Wiegerinck architectuur stedenbouw 08 oktober 2014 Ziekenhuis Tergooi helpen duurzaamheidsambities te realiseren
Wetenschappelijke publicaties
28/11/2014
EDTA: A synthetic draw solute for forward osmosis

01/07/2014
Forward osmosis for application in wastewater treatment: A review

15/06/2014
Zwitterions as alternative draw solutions in forward osmosis for application in wastewater reclamation


open