Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Ook Mexico geïnteresseerd in Subsurface Water Solutions 

Vitens zet Freshkeeper in tegen verzilting

3 oktober 2014Onderzoek

Begin oktober wordt bij Vitens een slimme waterput – de Freshkeeper – officieel geopend door Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van de Topsector Water. De slimme put is een project van Vitens, Koninklijke BAM Groep en KWR, en moet het mogelijk maken ook in de toekomst zoet grondwater te kunnen blijven winnen in Friesland. Dankzij de gewonnen Securing Water for Food Challenge gaan KWR, ARCADIS en partners ook in Mexico aan de slag met Subsurface Water Solutions.

Eerder moest Vitens een gedeelte van het noordelijke waterwinveld van drinkwaterproductielocatie Noardburgum sluiten vanwege verzilting van het grondwater door het toestromen van brak grondwater. Deze verzilting bedreigt het voortbestaan van de gehele productielocatie. De andere 3 waterwinningen in Friesland kunnen het eventuele wegvallen van Noardburgum niet opvangen. Het project is voor Vitens dan ook van groot belang voor de drinkwatervoorziening in Friesland. Tegelijkertijd is het een van de succes story’s van TKI Watertechnologie.

“De Freshkeeper is van groot belang voor de drinkwatervoorziening in Friesland”

Rietje met exportpotentie

De slimme waterput is zo ingericht dat ondanks de bedreiging van brak water, goed zoet grondwater kan blijven worden gewonnen, terwijl het brakke water door de put juist dieper in de bodem wordt gebracht. “De slimme put werkt als een rietje waar je tegelijkertijd aan zuigt en in blaast”, zegt Ate Oosterhof, hydroloog van Vitens. “Zo houden we zoet en brak grondwater gescheiden. Dankzij de put kunnen we de drinkwatervoorziening in Friesland op peil houden”. KWR en BAM zijn partners in het project. Die laatsten zien ook internationaal mogelijkheden voor de slimme waterwinput. “In andere kustgebieden waar men kampt met dezelfde verziltingsproblematiek als in Friesland, is zeker interesse”, zegt Frans Heinis, projectmanager van BAM.

Introductie SWS in Mexico

Ook in Mexico is belangstelling voor de Subsurface Water Solutions (SWS), waartoe de Freshkeeper behoort, van KWR.
Tijdens de World Water Week in Stockholm wordt bekend dat KWR, ARCADIS en partners een van de winnaars zijn van de Securing Water for Food (SWFF) Challenge, een initiatief van de US Agency for International Development (USAID), het Zweedse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking (SIDA) en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze Challenge biedt KWR en ARCADIS samen met hun buitenlandse partners de mogelijkheid om SWS te introduceren in Mexico.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
08 augustus 2014 Kansrijke ondergrondse waterberging 01 augustus 2014 Woestijnduinen van Abu Dhabi geschikt voor ondergrondse waterberging
Iets heel anders
30 april 2014 Opnieuw stijging aantal publicaties van KWR 15 juli 2014 Betere coördinatie bij milieucrisissen

open