Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

 

Wetenschappelijke Advies Raad

16 mei 2014Organisatie

De kwaliteit van het onderzoek van KWR wordt gewaarborgd door de interne Wetenschapsraad – hoofdonderzoekers van KWR – en de externe Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR geeft de directie van KWR gevraagd en ongevraagd advies over het onderzoeksprogramma. De leden van de WAR zijn gerenommeerde externe deskundigen uit de verschillende onderzoeksgebieden van KWR.

Wetenschappelijke Advies Raad

Wetenschappelijke Advies Raad

Van links naar rechts:
Prof. dr. ir. Paulien Herder – Technische Universiteit Delft
Drs. Leo Halvers (voorzitter) – Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
Prof. dr. ir. Bert Brunekreef – Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. Cees Buisman – Wetsus

Niet op de foto: Prof. dr. ir. Nick van de Giesen – Technische Universiteit Delft

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
19 februari 2014 Organigram en medewerkers 29 september 2014 Peer review commissie onder de indruk van kwaliteit KWR
Iets heel anders
08 april 2014 Auditingtraining voor Water Safety Plan in Egypte 15 juli 2014 Betere coördinatie bij milieucrisissen

open