Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Drinkwaterkwaliteit in beeld met veld- en modelonderzoek  

Woestijnduinen van Abu Dhabi geschikt voor ondergrondse waterberging

1 augustus 2014Onderzoek

Om inwoners van de woestijnstad Abu Dhabi van voldoende drinkwater te voorzien zijn infiltratiebekkens gebouwd voor de aanleg van ondergrondse watervoorraden. In opdracht van de Environmental Agency Abu Dhabi (EAD) voert KWR samen met het Nederlandse Waterfocus veld- en modelonderzoek uit naar kwaliteitsveranderingen van het water gedurende opslag en terugwinning. De resultaten zijn geruststellend.

Aanleg van ondergronds infiltratiebekken met pompputten

Aanleg van ondergronds infiltratiebekken met pompputten

Abu Dhabi maakt voor de drinkwaterproductie gebruik van ontzout zeewater uit de Arabische Golf. Zonder ondergrondse buffer kunnen ontzoutingsinstallaties de hoofdstad van Abu Dhabi hooguit 3 dagen van zoet drinkwater voorzien. Dat is onacceptabel kort, aldus dr. Mohamed Dawoud van EAD, want calamiteiten liggen altijd op de loer, zoals een innamebeperking door massale algenbloei in de Golf. “Daarom is het noodzakelijk dat er een veilige ondergrondse voorraad drinkwater wordt aangelegd die gedurende tenminste 90 dagen zonder aanvullende zuivering kan voorzien in de drinkwaterbehoefte.” Na 5 jaar voorstudies en 5 jaar bouwen is het bijna zover: 3 ondergrondse infiltratiebekkens, elk omringd door 105 pompputten, gaan samen jaarlijks ongeveer 10 miljoen kubieke meter ontzout zeewater infiltreren, om de ondergrondse voorraad op te bouwen. Maar tot nu toe bleef bij de aanleg een belangrijke vraag onbeantwoord: hoe is het na langere ondergrondse opslag met de drinkwaterkwaliteit gesteld?

Het veldonderzoek bestaat uit de bemonstering van 31 waarnemingsputten bij een temperatuur van 50°C

Snelle, betrouwbare prognose

Het natuurlijke, zoete tot brakke grondwater onder het uitgestrekte duingebied vertoont een voor drinkwaterconsumptie ongeschikte kwaliteit. Gevreesd wordt dat hoge natuurlijke concentraties aan onder andere chromaat, arsenaat, vanadaat, natrium, sulfaat en fluoride tijdens de jarenlange opslag in de bodem vrijkomen en zo het dure, ontzoute zeewater ondrinkbaar maken. Pieter Stuyfzand, hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) en principal scientist bij KWR: “Dankzij onze wereldreputatie op het gebied van kunstmatige infiltratie is KWR, samen met Waterfocus, geselecteerd voor de uitvoering van veld- en modelonderzoek naar de kwaliteitsveranderingen van geïnfiltreerd, ontzout zeewater tijdens opslag en terugwinning.” Het veldonderzoek bestaat uit de bemonstering van 31 waarnemingsputten in augustus 2014 bij een temperatuur van 50°C en uitvoerige analyse in Nederland. Het hierop volgende modelonderzoek moet een gefundeerde prognose opleveren van de kwaliteit van het gedurende 90 dagen terug te winnen water na 27 maanden infiltratie en 10 jaar opslag. “Een soort worst-case scenario”, licht Stuyfzand toe. Geen eenvoudige opgave, gelet op de complexe mineralogie van de ondergrond, de bijzondere samenstelling van het natuurlijke grondwater, en complicaties zoals het afdrijven van het geïnfiltreerde water tijdens opslag en de mogelijke upconing van brak grondwater tijdens terugwinning. Bovendien wil EAD snel antwoord, want de angst groeit dat waterkwaliteitsproblemen roet gooien in een bijna afgerond project van honderden miljoenen euro’s.

Bemonstering van grondwater met onderwaterpomp

Bemonstering van grondwater met onderwaterpomp

Aanvaardbaar risico

Een aangepaste variant van KWR’s Easy-Leacher model, dat gestoeld is op chemische principes, veldobservaties en expertregels, wordt ingezet om een snelle prognose te kunnen geven van het verloop van de drinkwaterkwaliteit. Berekeningen laten zien dat pas na 80 dagen terugwinning – na 10 jaar opslag met rekenschap van afdrijven – de concentraties van enkele elementen boven de nationale drinkwaternormen kunnen uitstijgen. Dit wordt door de opdrachtgever als een aanvaardbaar risico gezien.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
08 augustus 2014 Kansrijke ondergrondse waterberging 03 oktober 2014 Vitens zet Freshkeeper in tegen verzilting
Iets heel anders
20 augustus 2014 Bijproducten van desinfectie opsporen met stikstoflabeling Willem Koerselman overhandigt de prijs aan onderzoeker Erik Emke. 11 december 2014 Willem Koerselmanprijs voor Emke en De Voogt

open