Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Haalbaarheid innovatiethema’s voor nieuwbouw in kaart  

Ziekenhuis Tergooi helpen duurzaamheidsambities te realiseren

8 oktober 2014Onderzoek

In krap een jaar tijd wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de hoge duurzaamheidsambitie voor de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum waar te maken. Programmadirecteur Bert Jan Grevink: “KWR heeft enorm geholpen om onze vragen vanuit hun expertise en brede netwerk aan te vliegen. Er ligt een gedegen rapport op grond waarvan we nu besluiten kunnen nemen.”

De nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi, die onder behoud van financiering in 2019 moet zijn gerealiseerd, wil het BREEAM-predikaat ‘excellent’ verdienen door een hoge mate van duurzaamheid, waaronder een laag energiegebruik. In opdracht van het ziekenhuis brengt KWR binnen TKI Watertechnologie een consortium bijeen om 3 innovatieve ideeën op het gebied van water te analyseren op onder meer financiële en technische haalbaarheid. Het consortium, bestaande uit Tergooi, Waternet, Utrecht Sustainability Institute, Ecofys, Deerns, Pharmafilter en KWR, onderzoekt de volgende innovatiethema’s:

  1. Invoering van het Pharmafilter®-concept: alle afvalsoorten komen terecht in 1 vermaler op de verpleegafdeling. Vervolgens wordt deze afvalstroom behandeld in de eigen (voor)zuivering. Het concept zorgt voor minder lozing van bijvoorbeeld medicijnresten in het riool, minder handelingen voor het personeel en minder kans op besmetting.
  2. Duurzame koeling dankzij de inzet van een parkeergarage als warmtewisselaar: door de goede isolatie van het nieuwe gebouw is een overschot aan warmte voorzien. De nieuwe, open parkeertoren kan kou invangen door middel van warmtewisselaars aan de plafonds, die de koude transporteren naar het WKO-systeem (warmte/koudeopslag). In de zomer kan het gebouw dan duurzaam gekoeld worden.
  3. Een nieuw concept voor de bereiding van warm tapwater: decentrale, elektrische doorstroomapparaten in plaats van een centraal ketelhuis met een ringleiding.

“Bij dit soort complexe vragen is het nodig om verschillende disciplines bij elkaar te brengen”

Disciplines bij elkaar brengen

“We zijn aan deze studie begonnen omdat we geloof hechten aan de haalbaarheid van de innovaties”, zegt Grevink. “En we zien de toegevoegde waarde ervan om onze missie te bereiken. Tergooi wil het duurzaamste ziekenhuis van Nederland worden. Behalve financiële haalbaarheid gaat het ook om een totaalplaatje. Hoe bedrijfszeker is bijvoorbeeld het decentraliseren van de warmwatervoorziening voor onze patiënten? Of waar lopen we tegenaan als we een openbare ruimte als een parkeergarage uitrusten met een installatie die onderdeel uitmaakt van onze primaire energievoorziening? KWR bleek goed in staat om de disciplines bij elkaar te brengen die bij het oplossen van dit soort complexe vragen nodig zijn.”

 

Economische haalbaarheid toetsen

Om de economische haalbaarheid van de innovaties te toetsen is voor de verschillende opties de Total Cost of Ownership (TCO) uitgewerkt. Hierin worden de investeringen en exploitatiekosten van een vernieuwing tegen de opbrengsten ervan afgewogen. Grevink: “We hebben aangegeven dat we een break even point willen toepassen dat ligt tussen de 7 en 10 jaar. In de eindrapportage is helder in beeld gebracht hoe dit voor de uiteenlopende innovaties uitpakt. In de loop van 2015 besluiten we voor welke we daadwerkelijk kiezen.”

Het onderzoek bij KWR is uitgevoerd door een team van experts onder leiding van Jan Hofman. Per 1 maart 2015 is Jan Hofman hoogleraar Water Science & Engineering aan de Universiteit van Bath (UK) en belast met het opzetten van het ‘Water Innovation and Research Centre’ in nauwe samenwerking met de Engelse waterbedrijven.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
15 september 2014 “Water en energie grijpen steeds meer in elkaar” 19 mei 2014 Warmte en koude uit drinkwater en riolering gebruiken
Iets heel anders
17 november 2014 Een nieuw, duurzaam gebouw voor KWR 08 augustus 2014 Kansrijke ondergrondse waterberging

open