Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

BTO

(16 artikelen)

De waterbedrijven en KWR onderzoeken binnen het Bedrijfstakonderzoek belangrijke thema’s en nieuwe ontwikkelingen.

16 april 2014 BTO

IJzerslib: van bijproduct naar grondstof voor fosfaatverwijdering

Injectie van vloeibaar ijzerslib
Lees artikel
21 april 2014 BTO

Dunea kan soms voor korte tijd overschakelen van Maas- naar Lekwater

Een infiltratieplas van Dunea in de Zuidhollandse duinen
Lees artikel
16 mei 2014 BTO Onderzoek

Relatie tussen water en vegetatie van natte graslanden

Lees artikel
19 mei 2014 BTO

Warmte en koude uit drinkwater en riolering gebruiken

Lees artikel
27 mei 2014 BTO Netwerken

BTO-congres: samenwerken aan waterkennis loont!

Een goed bezocht BTO-congres
Lees artikel
20 juni 2014 BTO

Betere detectie van besmettingen in leidingnetten

Lees artikel
25 juni 2014 BTO

Opsporen van quaternaire ammoniumverbindingen in water

Close-up van de QToF ionisatiebron
Lees artikel
20 augustus 2014 BTO

Bijproducten van desinfectie opsporen met stikstoflabeling

Lees artikel
11 september 2014 BTO Onderzoek

Membranen reinigen met lucht/waterspoeling (AiRO)

Lees artikel
18 september 2014 BTO

Blik op de toekomst: 3D-printing in de watersector

Lees artikel
1 november 2014 BTO

Praktijkonderzoek voor Evides Waterbedrijf

Spuiwaterbemonstering voor sediment en hydrobiologisch onderzoek (foto: Evides en KWR)
Lees artikel
19 november 2014 BTO

Onderzoek naar schaliegas in Noord-Brabant

Lees artikel
27 november 2014 BTO

Co-makership: professionals en onderzoekers leggen link tussen onderzoek en praktijk

Lees artikel
3 december 2014 BTO

Brede screening beschermt drinkwaterkwaliteit

Lees artikel
8 december 2014 BTO

Externe positionering verkennen met serious game

Lees artikel
27 december 2014 BTO

Next Generation Sequencing om drinkwaterkwaliteit te monitoren

Lees artikel


open