Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Sustainable water cycle

(22 artikelen)

Het programma Sustainable water cycle maakt deel uit van Water-wise World, de onderzoeksagenda van KWR.

18 december 2014 Onderzoek

Natuurgebied snel in kaart met remote sensing-data

Lees artikel
19 november 2014 BTO

Onderzoek naar schaliegas in Noord-Brabant

Lees artikel
15 oktober 2014 Onderzoek

Inbouwen zwavelcyclus in rioolwaterzuivering geeft minder slibafval

Lees artikel
8 oktober 2014 Onderzoek

Ziekenhuis Tergooi helpen duurzaamheidsambities te realiseren

Artist impression van het nieuwe ziekenhuis Tergooi (Wiegerinck architectuur stedenbouw
Lees artikel
6 oktober 2014 Onderzoek

Reststoffen als bron van waardevolle nieuwe voedseleiwitten

Lees artikel
3 oktober 2014 Onderzoek

Vitens zet Freshkeeper in tegen verzilting

Lees artikel
22 september 2014 Netwerken

Resource Recovery in de waterketen online

Lees artikel
15 september 2014 Onderzoek

“Water en energie grijpen steeds meer in elkaar”

Lees artikel
8 september 2014 Netwerken Onderzoek

Aan de slag met lekverliezen in Zuid-Afrika

Peter van Thienen presenteert de VLPV-methode bij het waterbedrijf van Kaapstad.
Lees artikel
24 augustus 2014 Onderzoek

Geneesmiddelen in afvalwater aantonen

Lees artikel
8 augustus 2014 Onderzoek

Kansrijke ondergrondse waterberging

Lees artikel
14 juli 2014 Netwerken Onderzoek

Internationale erkenning voor simulatiemodel SIMDEUM

Lees artikel
2 juli 2014 Onderzoek

Terugwinnen van water uit afvalwater met forward osmosis

Lees artikel
3 juni 2014 Onderzoek

Verminderen van reststromen bij drinkwaterproductie

Lees artikel
19 mei 2014 BTO

Warmte en koude uit drinkwater en riolering gebruiken

Lees artikel
16 mei 2014 BTO Onderzoek

Relatie tussen water en vegetatie van natte graslanden

Lees artikel
24 april 2014 Organisatie

Dubbeloratie van KWR-onderzoekers aan Universiteit Utrecht

Lees artikel
21 april 2014 BTO

Dunea kan soms voor korte tijd overschakelen van Maas- naar Lekwater

Een infiltratieplas van Dunea in de Zuidhollandse duinen
Lees artikel
16 april 2014 BTO

IJzerslib: van bijproduct naar grondstof voor fosfaatverwijdering

Injectie van vloeibaar ijzerslib
Lees artikel
19 maart 2014 Netwerken

Nieuwe impuls aan samenwerking met industrie

Lees artikel
20 januari 2014 Netwerken

Nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden dankzij PREPARED

Deelnemers aan de slotconferentie van PREPARED
Lees artikel
20 januari 2014 Onderzoek

De impact van klimaatverandering op natuur en landbouw voorspellen

Flip Witte
Lees artikel


open