Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

TAG  Drinkwater (17 artikelen)
13 februari 2014 Organisatie

Aandeelhouders en drinkwaterproductie

Lees artikel
16 april 2014 BTO

IJzerslib: van bijproduct naar grondstof voor fosfaatverwijdering

Injectie van vloeibaar ijzerslib
Lees artikel
21 april 2014 BTO

Dunea kan soms voor korte tijd overschakelen van Maas- naar Lekwater

Een infiltratieplas van Dunea in de Zuidhollandse duinen
Lees artikel
19 mei 2014 BTO

Warmte en koude uit drinkwater en riolering gebruiken

Lees artikel
27 mei 2014 BTO Netwerken

BTO-congres: samenwerken aan waterkennis loont!

Een goed bezocht BTO-congres
Lees artikel
3 juni 2014 Onderzoek

Verminderen van reststromen bij drinkwaterproductie

Lees artikel
11 juni 2014 Onderzoek

Rubber in thermostatische douchemengkranen bron van Legionella

Lees artikel
20 juni 2014 BTO

Betere detectie van besmettingen in leidingnetten

Lees artikel
25 juni 2014 BTO

Opsporen van quaternaire ammoniumverbindingen in water

Close-up van de QToF ionisatiebron
Lees artikel
1 augustus 2014 Onderzoek

Woestijnduinen van Abu Dhabi geschikt voor ondergrondse waterberging

Lees artikel
4 september 2014 Netwerken

DPW-onderzoek wordt DPWE-onderzoek

Vlnr: Loet Rosenthal (PWN), Jan Peter van der Hoek (Waternet), Peter Fransman (Evides) en Ad de Waal Malefijt (Dunea) ondertekenen een intentieverklaring om de komende drie jaar samen te werken in DPWE-onderzoek.
Lees artikel
11 september 2014 BTO Onderzoek

Membranen reinigen met lucht/waterspoeling (AiRO)

Lees artikel
3 oktober 2014 Onderzoek

Vitens zet Freshkeeper in tegen verzilting

Lees artikel
1 november 2014 BTO

Praktijkonderzoek voor Evides Waterbedrijf

Spuiwaterbemonstering voor sediment en hydrobiologisch onderzoek (foto: Evides en KWR)
Lees artikel
19 november 2014 BTO

Onderzoek naar schaliegas in Noord-Brabant

Lees artikel
3 december 2014 BTO

Brede screening beschermt drinkwaterkwaliteit

Lees artikel
27 december 2014 BTO

Next Generation Sequencing om drinkwaterkwaliteit te monitoren

Lees artikel


open