Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Terugkijken en vooruitzien 

De koers van TKI Watertechnologie

13 november 2014Netwerken

Het programma TKI Watertechnologie komt in 2014 goed op stoom. KWR start – in samenspraak met bedrijfsleven en eindgebruikers – zo’n 20 projecten op. De projecten blijken succesvol, thema’s worden verbreed en er wordt naar samenwerking met andere TKI’s gezocht. Met de nadruk op circulaire economie in 2015 wordt de kans benut om de buitenlandse markt met innovaties te bereiken.

“Innovaties moeten een weg vinden naar richtingen waar de BV Nederland iets aan heeft”

Binnen Topsector Water is TKI Watertechnologie de omgeving waar bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen voor gezamenlijke rekening en risico onderzoek uitvoeren. “Met de komst van het TKI-programma wordt nu zo’n 15 procent van onze projecten in publiek-private samenwerking uitgevoerd”, zegt Jos Boere, lid van de Programmaraad TKI Watertechnologie namens KWR. “De samenwerking met bedrijfsleven en eindgebruikers is niet nieuw voor onze organisatie, maar deze is wel fors toegenomen. Dat vraagt iets van onze onderzoekers. Enerzijds betekent het kennis delen, anderzijds goede afspraken maken over nieuw ontwikkelde kennis als er commerciële belangen in het spel zijn.” 2014 kent volgens Boere verschillende hoogtepunten: TKI-projecten die veel publiciteit trokken en succesvol worden vervolgd. “Onze kracht is dat we veel specialismen onder één dak hebben: hydrologie, labspecialismen, behandelingstechnieken, het beoordelen van gezondheidsrisico’s. En we willen nog meer verbreden, ook binnen TKI Watertechnologie, bijvoorbeeld in de richting van duurzame energietechnieken.”

Jan Peter van der Hoek

Jan Peter van der Hoek
Foto: Henk Koster

Willem Buijs

Willem Buijs
Foto: Bastiaan Heus

Vraaggestuurd en cross-sectoraal

Het topsectorenbeleid richt zich op vraaggestuurde innovaties. “Het is industriebeleid, gericht op het stimuleren van welvaart en economische ontwikkeling”, zegt Willem Buijs, CEO van Hatenboer-Water en namens het MKB lid van het Topteam Water. “We moeten technologieontwikkelingen meer op de markt afstemmen. Daarom hebben we thema’s benoemd die antwoord geven op maatschappelijke vragen zoals voedselschaarste en urbanisatie. Innovaties moeten een weg vinden naar richtingen waar de BV Nederland iets aan heeft.” Het belang van goede thema’s wordt onderschreven door Jan Peter van der Hoek, voorzitter van de Programmaraad TKI Watertechnologie. “Vooralsnog lag het accent op ‘Water for All’, gericht op de watertechnologie zelf. We gaan nu verbreden met het terugwinnen en hergebruik van grondstoffen uit de watercyclus. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de circulaire economie.” Bij de definitie van nieuwe thema’s wordt ook sterk gelet op mogelijkheden tot cross-sectorale samenwerking. Van der Hoek: “Als TKI Watertechnologie hebben we TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Energie veel te bieden. De interesse is vanuit die kanten ook duidelijk merkbaar.”

“We hebben TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Energie veel te bieden”

Internationaal op de kaart

Zowel Buijs als Van der Hoek erkennen het belang van KWR als kennisinstelling binnen TKI Watertechnologie. Buijs: “Je kunt als bedrijf wel allerlei vernieuwende ideeën hebben, maar je moet wel in de gelegenheid zijn om ze te beproeven. De professionals van KWR hebben ruim ervaring in research and development.” Bij die kennisvergaring ziet Van der Hoek een verschuiving van ‘kennis’ naar ‘kunde’. “Technologieën worden steeds meer in de praktijk getoetst, en dat is goed. Uiteindelijk moet het bedrijfsleven van de innovaties profiteren, en moeten er mogelijkheden komen voor de export.” Ondernemer Buijs ziet ook de noodzaak om het buitenland bij de ontwikkelingen te betrekken. “De Nederlandse markt is te klein. Met de thema’s kiezen we voor onderwerpen waarmee we onszelf internationaal goed op de kaart zetten.” In 2015 is dat dus de circulaire economie. Boere hierover: “Het gedachtengoed daarvan spreekt ons erg aan. De circulaire economie is méér dan een hip woord voor duurzaamheid, deze moet ook economisch worden gedragen. Het is een stip aan de horizon waarvan iedereen weet dat we daar naartoe moeten, alleen weten we nog niet hoe en in welk tempo. Binnen TKI Watertechnologie wachten we niet alleen af welke vragen op ons afkomen, maar lokken we ook vragen omtrent de circulaire economie uit.”

YgM3UXZj

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Seminar TKI Watertechnologie 28 mei 2014 TKI: innoveren via publiek-private samenwerking 03 oktober 2014 Vitens zet Freshkeeper in tegen verzilting
Iets heel anders
25 juli 2014 Kennisnetwerk Watershare® breidt uit 03 juni 2014 Verminderen van reststromen bij drinkwaterproductie

open