Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Advies bij ebola-epidemie  

Expertise inzetten voor de World Health Organization

23 oktober 2014Netwerken Onderzoek

Als Collaborating Centre van de World Health Organization brengt KWR in 2014 advies uit over de ebola-epidemie, die duizenden slachtoffers maakt in West-Afrika. Chief Science Officer Gertjan Medema: “Door te werken binnen zo’n grote internationale context, krijgt het werk van de Nederlandse watersector meer zeggingskracht.”

Sinds eind 2013 is KWR officieel partner van de World Health Organization (WHO). Activiteiten die bijdragen aan de doelen van de WHO, en daarmee aan de wereldgezondheid, voert KWR uit onder de vlag van WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health. Collaborating Centres zijn kennisorganisaties die door de WHO worden uitgekozen om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van haar programma’s. Het centrum is bij KWR ondergebracht bij de kennisgroep Waterkwaliteit & Gezondheid.

Ebola

Een in het oog springend WHO-programma in 2014 betreft de inrichting van behandelcentra – Ebola Treatment Units – voor ebola-patiënten in West-Afrika. Gertjan Medema, hoofd van het Collaborating Centre bij KWR en hoogleraar Water & Gezondheid aan TU Delft: “De WHO heeft KWR en andere waterexperts gevraagd om advies uit te brengen over hoe de uitdagingen rond water en sanitatie in die behandelcentra het hoofd kunnen worden geboden. Met zo’n hoge concentratie van het ebolavirus is goede hygiëne en sanitatie natuurlijk van levensbelang.” De expertgroep adviseert het gebruik van aparte toiletten/latrines voor (verdachte) ebola-patiënten en raadt aan alle lichaamsvloeistoffen van ebola-patiënten op te vangen en te isoleren. In het rapport, dat in oktober 2014 verschijnt, staan ook aanbevelingen voor het handhaven van een veilige afstand tussen latrines en grondwater/waterputten voor drinkwater.

Hoe kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen rond water en sanitatie in ebola-behandelcentra?

Meer onderzoek nodig

De expertgroep beoordeelt ook het risico op verspreiding van het virus via water. Medema: “Ebola is een zogenoemd enveloped virus. Dat houdt in dat er een omhulsel omheen zit dat nodig is om mensen te kunnen infecteren. Het kapsel is relatief gevoelig voor uitdroging, hitte, zepen en andere milieu-invloeden. Daaruit kunnen we afleiden dat het virus fragiel is en naar verwachting in water niet lang overleeft.” Specifiek onderzoek is er (nog) niet gedaan naar het ebolavirus in het milieu. Medema: “Er zijn slechts enkele laboratoria in de wereld die met het levensgevaarlijke virus mogen werken. Vooralsnog waren de inspanningen vooral gericht op bestrijding. Ik verwacht dat er nu ruimte komt voor aanvullend onderzoek.”

Wederzijds belang

Het doel van de WHO is om bij te dragen aan het hoogst mogelijke gezondheidsniveau voor alle wereldburgers. Daarom stelt de organisatie beleidsnormen en standaarden op, bijvoorbeeld op het gebied van water. Hiervoor verzamelt de WHO specialistische kennis en vertaalt deze naar de wereldwaterpraktijk. Juist op dat gebied heeft KWR veel in te brengen. “We hebben veel ervaring op het gebied van bridging science to practice”, zegt Medema. “Daarom kunnen we bijvoorbeeld goede ondersteuning bieden bij de implementatie van praktijkrichtlijnen voor veilig drinkwater, recreatiewater en hergebruik van afvalwater.” Daarnaast heeft KWR nog een ander sterk punt op grond waarvan het door WHO als Collaborating Centre is uitgekozen. Medema: “We hebben een hoogwaardig onderzoekslaboratorium. Daar testen we onder meer waterzuiveringssystemen die bedoeld zijn voor huishoudens in minder ontwikkelde landen.” Andersom ziet Medema voor KWR en partners een belangrijk voordeel in de samenwerking met een wereldwijde organisatie als WHO. “Door te werken binnen zo’n grote internationale context, krijgt het werk van de Nederlandse watersector meer zeggingskracht.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
08 februari 2014 Household Water Treatment Systems testen voor de WHO 27 december 2014 Next Generation Sequencing om drinkwaterkwaliteit te monitoren
Iets heel anders
30 april 2014 Opnieuw stijging aantal publicaties van KWR Vlnr: Loet Rosenthal (PWN), Jan Peter van der Hoek (Waternet), Peter Fransman (Evides) en Ad de Waal Malefijt (Dunea) ondertekenen een intentieverklaring om de komende drie jaar samen te werken in DPWE-onderzoek. 04 september 2014 DPW-onderzoek wordt DPWE-onderzoek

open