Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Pilotstudies waardevol voor verdere ontwikkelingen 

Kansrijke ondergrondse waterberging

8 augustus 2014Onderzoek

Ook dit jaar start en vervolgt KWR meerdere pilots rondom ondergrondse waterberging – Subsurface Water Solutions (SWS) – waaronder de Freshmaker. De eerste Freshmaker werd in 2013 succesvol geïnstalleerd in de Zuidwestelijke Delta. Voor akker- en tuinbouwers in dit gebied is beschikbaarheid van zoet water geen vanzelfsprekendheid. Peter de Koeijer, voorzitter Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (afdeling Zeeland), juicht de ontwikkelingen toe: “Het systeem levert een enorme winst op in ruimtebesparing en lijkt daardoor heel kansrijk.”

“Als zich kansrijke pilots voordoen die financieel behapbaar zijn, kunnen boeren daarop inspelen”

Met de innovatieve technologie van de Freshmaker wordt de (dunne) zoetwaterlaag onder landbouwgebieden in de winterperiode vergroot, om daarmee de zoetwaterbehoefte in de zomer beter te kunnen dekken. Zo kunnen telers zelfs in lange perioden van droogte over voldoende zoet water beschikken, zonder dat dit ten koste gaat van bovengrondse landbouwgrond. De Koeijer, zelf akkerbouwer in het Zeeuwse Brouwershaven, maakt in zijn bedrijf nog geen gebruik van de Freshmaker: “Het systeem is nu toegespitst op intensieve teelt, daar zijn wij niet op ingericht. En omschakelen van traditionele naar intensieve bedrijfsvoering doe je pas als je weet dat je de eindstreep kunt halen. Ik wil eerst een paar systemen aan het werk hebben gezien om daar het goede gevoel bij te krijgen.”

Cruciaal voor de land- en tuinbouw

Er zijn dus meer pilots nodig om de Freshmaker te testen, vindt De Koeijer. Ook vanuit zijn positie binnen de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). “Als KWR in het veld de boel aanjaagt, kunnen wij de verbinding met de boeren maken. Wij verwachten dat er in de toekomst in Nederland minder regen valt in het groeiseizoen. Dan is een hulpsysteem van zoet water in de bodem cruciaal voor resultaten in de landbouw. Boeren hebben de gevolgen van klimaatverandering nog niet zo helder op het netvlies staan. Maar ze zijn wel geïnteresseerd. Als zich kansrijke pilots voordoen die financieel behapbaar zijn, kunnen ze daarop inspelen. Wij kunnen boeren helpen een vertaalslag te maken naar wat de Freshmaker voor hun bedrijfsomstandigheden kan betekenen. Ik vind dat KWR en ZLTO in de pilots schouder aan schouder moeten samenwerken.”

Aanbreng van putten voor de Freshmaker via een horizontaal gestuurde boring

Aanbreng van putten voor de Freshmaker via een horizontaal gestuurde boring

Doorontwikkelen voor minder ideale omstandigheden

De Koeijer heeft een belangrijke wens bij de nieuwe pilots. “Ik vind het heel goed dat KWR de theorie in de praktijk aan het testen is. Zo is tot nu toe gekozen voor ideale omstandigheden in hoogteligging en bodemsamenstelling voor ondergrondse waterberging. Een prima uitgangspunt in de startfase. In de toekomst wil ik graag zien dat ook voor minder ideale omstandigheden wordt gekozen. In Zeeland hebben we bijvoorbeeld een bonte ondergrond van klei, veen en zand. Het is belangrijk om te onderzoeken welke optimalisatieslagen nodig zijn om het systeem robuust te maken voor de brede praktijk, zodat de investeringen rendabel zijn.”

Internationale projecten

In 2015 verlegt KWR zijn grenzen in het werken aan SWS middels de Watershare®-tool ASR Performance Assessor en het Europese Horizon 2020-project SUBSOL. In SUBSOL worden lopende demonstraties voortgezet en nieuwe praktijkproeven gestart in Denemarken, Griekenland en de VS (Florida). Naast KWR participeren in het project de Nederlandse partners Vitens, ARCADIS en B-E de Lier en elf Europese bedrijven en kennisinstellingen.
freshwater-625x469

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
03 oktober 2014 Vitens zet Freshkeeper in tegen verzilting 01 augustus 2014 Woestijnduinen van Abu Dhabi geschikt voor ondergrondse waterberging
Iets heel anders
Extractie van biologisch actieve stoffen met Solid Phase Extractie (SPE). Met SPE kunnen opgeloste stoffen op basis van fysische en chemische eigenschappen van elkaar gescheiden worden. 05 mei 2014 GWRC: brede blik op hormoonverstorende stoffen 19 maart 2014 Nieuwe impuls aan samenwerking met industrie
Wetenschappelijke publicaties
19/03/2014
Enabling Successful Aquifer Storage and Recovery of Freshwater Using Horizontal Directional Drilled Wells in Coastal Aquifers


open