Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Metingen in Europees rioolwater  

Groeiende belangstelling voor drugsonderzoek

27 mei 2014Onderzoek

In een grootschalig Europees onderzoek naar drugs in het rioolwater levert KWR de gegevens over Nederlandse steden. Een nieuwe wetenschappelijke publicatie leidt tot veel media-aandacht en vervolgonderzoek bij verschillende Nederlandse gemeenten, die met deze en andere onderzoeksmethoden een totaalbeeld willen krijgen van het drugsgebruik in de stad.

Nadat in 2011 gedurende een week het afvalwater van 19 Europese steden is onderzocht op (reststoffen van) drugs, uitgescheiden door het menselijk lichaam, is het onderzoek in 2012 herhaald bij 23 steden in 11 landen, en in 2013 bij 42 steden in 21 landen. De resultaten van alle 3 de metingen worden vergeleken. Halverwege 2014 verschijnt in het wetenschappelijk tijdschrift Addiction een artikel over de uitkomsten van dit onderzoek, de meest uitgebreide rioolwaterstudie naar drugs ooit. De conclusies staan ook in het European Drug Report 2014 van het Europese agentschap voor verdovende middelen (EMCDDA). Dit rapport concludeert op basis van de gegevens dat ‘rioolwateranalyse de mogelijkheid biedt vaker, regelmatiger en sneller metingen te doen en te rapporteren dan we op dit moment gewend zijn van nationale surveys’. Pim de Voogt, principal scientist bij KWR en sinds 1 september 2014 hoogleraar ‘Chemische-biologische interacties in aquatische ecosystemen’ aan de Universiteit van Amsterdam, is vanaf het begin betrokken bij het Europese rioolwateronderzoek. Hij stelt: “Als deze methode routinematiger wordt gebruikt naast andere methoden voor drugsmonitoring, kan ze waardevolle extra informatie over trends in verspreiding en gebruik van drugs genereren en de komst van nieuwe psychoactieve middelen op de markt signaleren.”

Plaats- en tijdsafhankelijk drugsgebruik

Uit het onderzoek blijkt dat sporen van cocaïne hoger zijn in het westen en zuiden dan in het noorden en oosten van Europa. Het gebruik van amfetamine is vrij gelijkmatig verdeeld over Europa, met uitschieters in het noorden en noordwesten. Methamfetaminegebruik is over het algemeen vrij laag, maar waar het voorheen beperkt was tot de Tsjechische Republiek en Slowakije zien we nu ook gebruik in het oosten van Duitsland en in Scandinavië. In de Nederlandse steden wordt relatief veel cocaïne, amfetamine en ecstasy gebruikt, en ook voor cannabis geldt dat Nederland in de top 5 staat. In de meeste Europese steden stijgt het gebruik van cocaïne en ecstasy sterk in de weekenden, terwijl het gebruik van cannabis en methamfetamine meer gelijkmatig is gedurende de hele week.

Media-aandacht en kamervragen

Diverse kranten, radio- en tv-programma’s besteden aandacht aan de conclusies van het onderzoek. De Tweede Kamer legt de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal kritische vragen voor. De staatssecretaris benadrukt in de antwoorden dat het drugsonderzoek in het riool aanvullend is op andere methoden om drugsgebruik te monitoren, zoals ook in het EMCDDA-rapport staat. Hij ziet geen aanleiding om zelf opdracht te geven tot vervolgonderzoek naar drugs in riolen, maar laat dat over aan lokale bestuurders.

In Nederlandse steden wordt relatief veel cocaïne, amfetamine en ecstasy gebruikt

Onderzoek bij meer Nederlandse steden

Verschillende Nederlandse steden zijn benieuwd naar het drugsgebruik onder hun inwoners en bezoekers. Onder hen de gemeente Texel: “Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad van de gemeente Texel vindt het wenselijk om het drugsgebruik op Texel verder terug te dringen. Met rioolmetingen kunnen we extra inzicht krijgen in het drugsgebruik op het eiland. Door middel van nauwkeurige metingen van KWR kan vastgesteld worden hoeveel gram drugs er per 1000 inwoners in een etmaal met het rioolwater wordt afgevoerd. Met deze cijfers wordt, naast andere onderzoeken, een objectief en volledig beeld verkregen van het drugsgebruik op Texel. Deze resultaten kunnen vergeleken worden met die van andere gemeenten.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Extractie van biologisch actieve stoffen met Solid Phase Extractie (SPE). Met SPE kunnen opgeloste stoffen op basis van fysische en chemische eigenschappen van elkaar gescheiden worden. 05 mei 2014 GWRC: brede blik op hormoonverstorende stoffen Willem Koerselman overhandigt de prijs aan onderzoeker Erik Emke. 11 december 2014 Willem Koerselmanprijs voor Emke en De Voogt
Iets heel anders
24 april 2014 Dubbeloratie van KWR-onderzoekers aan Universiteit Utrecht 08 augustus 2014 Kansrijke ondergrondse waterberging
Wetenschappelijke publicaties
13/08/2014
Spatial differences and temporal changes in illicit drug use in Europe quantified by wastewater analysis


open