Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Nieuwe onderzoeksagenda KWR  

Integrale, duurzame oplossingen voor de samenleving

20 oktober 2014Organisatie
Onderzoeksagenda van KWR Bekijk onderzoek Health Bekijk onderzoek Enablingtechnologies Bekijk onderzoek Sustainablewater cycle Bekijk onderzoek Society Bekijk onderzoek Thinkingahead Water-wiseWorld

Gedreven door ontwikkelingen in de nationale en internationale watersector, maatschappij en wetenschap stelt KWR in 2014 een vernieuwde onderzoeksagenda op: Water-wise World. Hoofddoel van de agenda is om de watersector in staat te stellen gezond, duurzaam, vooruitstrevend en efficiënt om te gaan met water.

Belangrijke hedendaagse trends zijn de ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie en de veranderende verwachtingen en percepties van burgers. Deze ontwikkelingen vragen (onderzoek naar) transities in de watersector, zoals integrale optimalisatie van de stedelijke waterketen, de ontwikkeling van centrale naar decentrale watervoorzieningen, en die van een technologische naar een socio-technologische oriëntatie.

Uitgangspunten

Hierop inspelend is in de nieuwe KWR-onderzoeksagenda meer aandacht voor:
• integrale oplossingen voor de gehele watercyclus,
• de grensvlakken tussen de watersector en andere sectoren en burgers,
• water in een circulaire economie, en
• de ontwikkeling van nieuwe, integrale socio-technologische concepten voor de stedelijke waterketen.

Van kennisontwikkeling naar implementatie

Voor elk van de 5 programma’s uit de agenda worden thema’s vastgesteld die zichtbaar maken welke bijdrage KWR aan de watersector levert. Chief Science Officer Gertjan Medema van KWR, die samen met collega’s de onderzoeksagenda opstelde, licht toe wat dit concreet betekent. “We gaan door met ons onderzoek naar het optimaliseren van de bestaande waterinfrastructuur, maar we zullen ook leiderschap tonen in het onderzoeken van nieuwe integrale water-wise concepten voor de stedelijke waterketen van de toekomst.” Kennisontwikkeling ziet hij daarbij slechts als een eerste stap in de transitie. “De werkelijke transitie vraagt implementatie van de kennis door de watersector. Nieuwe water-wise concepten moeten worden toegepast in de maatschappij. Daarom blijven we ook in de toekomst nauw samenwerken met alle actoren in de waterketen.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
30 april 2014 Opnieuw stijging aantal publicaties van KWR 19 november 2014 Onderzoek naar schaliegas in Noord-Brabant
Iets heel anders
Spuiwaterbemonstering voor sediment en hydrobiologisch onderzoek (foto: Evides en KWR) 01 november 2014 Praktijkonderzoek voor Evides Waterbedrijf V.l.n.r. prof.dr. Reza Ardakanian en prof.dr. Wim van Vierssen 09 april 2014 Wim van Vierssen benoemd in UNU-FLORES Advisory Committee

open