Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Wim van Vierssen, CEO 

Towards a water-wise world

1 januari 2014Organisatie
Directeur Wim van Vierssen

Directeur Wim van Vierssen

Het jaar 2014 was het jaar van het ‘bouwen aan de toekomst’. Dat bouwen betrof een drietal totaal verschillende projecten: onze nieuwbouw, het schrijven van een geheel nieuw onderzoekprogramma en het uitbouwen van het strategisch perspectief van KWR. Ieder project was een hele klus, maar door de inspanning van de medewerkers van KWR zijn ze alle drie geklaard.

De nieuwbouw is snel tot stand gekomen; in ruim een jaar van het boren van de eerste paal tot de verhuizing aan het einde van het jaar. Een prachtig modern en marktconform gebouw waar we met z’n allen hard aan hebben gewerkt en dat precies op onze maat is gesneden; we voelen ons er dan ook prima in thuis.

Wetenschappelijk gezien was het bezoek van een internationale peer review-commissie van groot belang en natuurlijk waren we trots op het oordeel dat KWR kwalificeert als outstanding. Maar het verplicht ons vooral naar de toekomst toe onze partners en klanten van uitstekende toegepaste wetenschap te blijven voorzien. In dat licht hebben we met elkaar een nieuw onderzoekprogramma geschreven onder de titel ‘Water-Wise World’ met als kern en fundament van KWR de onderzoeksopgave voor de bedrijfstak. Maar naast een wens spreekt uit de titel van het programma vooral een maatschappelijke opgave voor de watersector als geheel; water speelt immers een cruciale verbindende rol in het verduurzamen van onze samenleving.

Ten derde streven we naar een nog steviger economisch fundament onder onze ambities door het strategisch perspectief van KWR te verbreden. In het afgelopen jaar hebben we dan ook naast onze wetenschappelijke missie hard en met succes gewerkt aan het verder uitbouwen van het Watershare®-ledenbestand. We hebben daarmee ons professionele netwerk in de internationale publieke water sector aanzienlijk kunnen uitbreiden. Daarnaast hebben we samen met een aantal partijen een eerste verkenning uitgevoerd van een mogelijk samenwerkingsmodel met grote, internationaal opererende Nederlandse bedrijven onder de werktitel ALLIED WATERS. Die laatste ontwikkeling sluit goed aan op onze TKI Watertechnologie-activiteiten die gestaag groeien. In voorbereiding op het Horizon 2020-programma hebben we in lijn met die verbreding de publieke en private sector overigens meer dan ooit tevoren samen kunnen brengen.

Met dit drieluik (kennis, kunde, kassa) willen we als KWR enerzijds onze rol in de internationale watersector duurzaam borgen en anderzijds een maatschappelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse Topsector Water.

2014 was met alles wat we hebben ondernomen een complex jaar, maar daarmee tegelijkertijd voor de medewerkers van KWR een buitengewoon enerverend en zeer toekomstgericht jaar. Vandaar de titel van ons jaarverslag: ‘Towards a water-wise world’. In dit online verslag hebben we geprobeerd onze resultaten nog dichter bij onze partners en klanten te brengen. Voor het eerst kan ik u dan ook veel lees-, kijk- én luisterplezier wensen.

Wim van Vierssen

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
20 oktober 2014 Integrale, duurzame oplossingen voor de samenleving Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, opent de slimme put in Noardburgum. 13 november 2014 De koers van TKI Watertechnologie
Iets heel anders
08 november 2014 Vissen opsporen met eDNA Artist impression van het nieuwe ziekenhuis Tergooi (Wiegerinck architectuur stedenbouw 08 oktober 2014 Ziekenhuis Tergooi helpen duurzaamheidsambities te realiseren

open