Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Kennisvragen over energie in de watercyclus 

“Water en energie grijpen steeds meer in elkaar”

15 september 2014Onderzoek

In 2014 voert KWR verschillende onderzoeken uit naar water en energie. De centrale vraag daarbij is steeds: wat zijn de mogelijkheden om in de watercyclus energie te besparen, terug te winnen en te genereren? KWR wil voorzien in de kennisbehoefte op het raakvlak tussen energie en water, en samen met partners nieuwe technologieën ontwikkelen. Ad van Wijk: “Water en energie grijpen steeds meer in elkaar.”

“Achter de meter valt nog veel winst te behalen”

Onderzoeker Martin Bloemendal van KWR is betrokken bij veel energie- en waterprojecten van KWR. Hij vertelt: “In 2014 hebben we samen met Nederlandse en Europese partners een kaart van Europa gemaakt waarop condities van klimaat en bodem zijn geïntegreerd. Hierop is te zien welke locaties het meest kansrijk zijn voor warmte/koudeopslag (WKO). We doen mee aan een project van de TU Delft om te onderzoeken hoe de bodem in stedelijke gebieden kan worden geoptimaliseerd voor de opslag en het gebruik van thermische energie uit de bodem. We kijken hoe verstoppingsproblemen in geothermiebronnen kunnen worden verholpen. En we hebben in Groningen meegewerkt aan een Europees onderzoeksproject naar het terugwinnen van thermische energie uit afvalwater van een melkfabriek, om met de restwarmte het plaatselijke zwembad te verwarmen. Een divers palet aan opdrachten dus!”

Kringlopen sluiten

“Als we energie willen besparen, moeten we ook water besparen. En andersom.” Dat zegt Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft en als adviseur betrokken bij KWR. Voorbeelden heeft Van Wijk te over. “De rioolwaterzuivering kan met veel minder water toe. Dan kun je kunstmest van urine maken en heb je daar niet langer gas voor nodig. Drinkwater kun je uit regenwater maken, met behulp van reverse osmose-installaties, aangedreven door zonne-energie. En warmte voor onze huizen kunnen we met behulp van water uit de bodem halen. Willen we komen tot een circulaire economie, dan zullen we de water- en energiekringlopen moeten sluiten.”

Temperatuurmetingen in en buiten leidingen

Temperatuurmetingen in en buiten leidingen

De winst ligt ‘achter de meter’

Voor zowel de watersector als de energiesector liggen er uitdagingen om de duurzaamheidsslag te maken. Van Wijk denkt dat vooral ‘achter de meter’ veel winst valt te behalen. Daar vindt nu veel verspilling plaats. “We moeten meer interactie met de klant opzoeken, zodat deze duurzamer kan handelen. Oplossingen hiervoor zitten óók in de techniek. In het onderzoek dat nodig is, kan KWR een belangrijke rol spelen. Door de kennis van de waterketen die bij KWR aanwezig is, kunnen de benodigde partijen bij elkaar worden gebracht.”

The Green Village

Ook in zijn eigen Green Village-project ziet Van Wijk dat de specifieke waterkennis van KWR een nuttige rol speelt. The Green Village is een levendige omgeving op de campus van de TU Delft waar studenten, wetenschappers en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Er worden nieuwe technologiën op het gebied van energie, water, afval en lucht getest, gedemonstreerd en verder ontwikkeld. KWR is verantwoordelijk voor het opzetten van een innovatieve infrastructuur voor drink- en afvalwater. In september 2014 wordt in The Green Village het eerste huis neergezet.

Warmtewisselaar voor terugwinning restwarmte uit melkfabriek

Warmtewisselaar voor terugwinning restwarmte uit melkfabriek

Besparing in het eigen gebouw

Gevraagd naar hoogtepunten van 2014, noemt Bloemendal ook het nieuwe, duurzame gebouw van KWR zelf, dat in 2015 in gebruik wordt genomen. “We hebben gekozen voor proven concepts, technieken die hun werkzaamheid hebben bewezen. Zo hebben we eerst zelf proeven uitgevoerd om te kijken of de toepassing van WKO goede resultaten zou opleveren. Dit bleek het geval. We hebben nu een robuust WKO-systeem dat samen met een aantal andere maatregelen een energiebesparing van 65 procent ten opzichte van het oude gebouw oplevert.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
19 mei 2014 Warmte en koude uit drinkwater en riolering gebruiken Artist impression van het nieuwe ziekenhuis Tergooi (Wiegerinck architectuur stedenbouw 08 oktober 2014 Ziekenhuis Tergooi helpen duurzaamheidsambities te realiseren
Iets heel anders
27 december 2014 Next Generation Sequencing om drinkwaterkwaliteit te monitoren Wetenschappelijke Advies Raad 16 mei 2014 Wetenschappelijke Advies Raad
Wetenschappelijke publicaties
01/02/2014
Energy in the urban water cycle: Actions to reduce the total expenditure of fossil fuels with emphasis on heat reclamation from urban water

01/03/2014
How to achieve optimal and sustainable use of the subsurface for Aquifer Thermal Energy Storage


open