Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

CTM en NTUA ondertekenen lidmaatschap 

Watershare® sterk aanwezig op IWA-congres

21 september 2014Netwerken

Van 21 tot en met 25 september staat er een opvallende Watershare®-stand op het World Water Congress & Exhibition van de International Water Association (IWA) in Lissabon. Watershare® is principal sponsor van het tweejaarlijkse evenement, waar de internationale waterwereld elkaar ontmoet. Watershare® is in 2012 gelanceerd op het IWA-congres in Busan; nu zijn er 8 leden uit Europa en Azië aanwezig in Lissabon.

“Ons motto is ‘building the network, sharing the knowledge and serving the community’, zegt de programmadirecteur van Watershare®, Gertjan Zwolsman. “En met de community bedoelen we zowel de kennisinstituten die lid zijn van Watershare®, als de eindgebruikers van de kennis, overal ter wereld. Vanuit dat streven is het vanzelfsprekend dat Watershare® prominent aanwezig is in Lissabon om met mogelijke partners in gesprek te gaan. We willen graag groeien om de praktische problemen van eindgebruikers gezamenlijk nog beter op te kunnen lossen.” Dat dat niet alleen een streven van KWR is maar ook van de andere Watershare®-leden, blijkt uit het feit dat verschillende van hen een presentatie houden over de meerwaarde van Watershare® voor de eigen organisatie en over het delen van kennis en tools ten behoeve van eindgebruikers. Ook de business fora waarin Watershare®-tools worden gepresenteerd, worden goed bezocht.

“We willen groeien om de praktische problemen van eindgebruikers gezamenlijk nog beter op te kunnen lossen”

Belangstelling voor tools

In de Watershare®-stand gaan bezoekers in gesprek met Watershare®-leden en onderzoekers die betrokken zijn bij tools. Er is veel belangstelling voor de nieuwe Watershare®-tool SewScan, waarmee je het gebruik van partydrugs en geneesmiddelen kunt afleiden uit de samenstelling van het rioolwater. De uitkomsten kunnen onder meer gebruikt worden voor forensische doeleinden. Ook de tool Cyano Control Guidance, voor het in bedwang houden van blauwalgen in oppervlakte- en drinkwater, is onderwerp van gesprek. De Watershare®-leden hebben op het moment van het congres 23 tools tot hun beschikking, en dat aantal wordt steeds verder uitgebreid.

Feest in de stand

Er is ook reden tot feest in de stand: het Spaanse onderzoeksinstituut CTM en de National Technical University of Athens (NTUA) tekenen in de Watershare®-stand officieel de samenwerkingsovereenkomst. Daarmee groeien de mogelijkheden in Zuid-Europa om bestaande Watershare® tools toe te passen, en nieuwe te ontwikkelen. CTM is al actief betrokken bij de Watershare®-tool City Blueprint en speelt een belangrijke rol in de City Blueprint Action Group – een van de meest actieve actiegroepen binnen het European Innovation Partnership on Water (EIP Water) – en het Europese Horizon 2020-project ‘BlueSCities: Blueprints for Smart Cities’. Ook NTUA heeft hoge verwachtingen van het Watershare®-lidmaatschap. “Dit is een mijlpaal voor onze strategie op het gebied van water research and development”, zegt Christos Makropoulos, Assistant Professor aan de NTUA en Chief Information Officer bij KWR. “We doen al jaren hoogwaardig onderzoek, maar het is altijd lastig geweest om onze tools echt bekend en toegepast te krijgen in de watersector, zowel
zowel in Griekenland als daarbuiten. We denken dat Watershare® daarin een grote rol kan spelen.”

Eind 2014 voegt de NTUA zijn eerste tool toe aan de Watershare®-suite: de Urban Water Optioneering Tool (UWOT), waarmee de watervraag gesimuleerd kan worden om ingrepen in de stedelijke watercyclus te plannen en evalueren.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Peter van Thienen presenteert de VLPV-methode bij het waterbedrijf van Kaapstad. 08 september 2014 Aan de slag met lekverliezen in Zuid-Afrika 25 juli 2014 Kennisnetwerk Watershare® breidt uit
Iets heel anders
01 juli 2014 Drie nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen 16 mei 2014 Relatie tussen water en vegetatie van natte graslanden

open